Inspraak bij beschermingsthema's 2024-2029

Vanaf de volgende Vlaamse regeerperiode (2024-2029) heb je als lokale bestuur inspraak in het beschermingsbeleid. Zoals aangegeven in de Visienota lokaal onroerenderfgoedbeleid krijgen de onroerenderfgoedgemeenten en IOED’s inspraak in de beschermingsthema’s die we aan het begin van de volgende beleidsperiode voorstellen aan de volgende minister. Daarnaast zullen alle lokale besturen die dat wensen kunnen meewerken aan de uitwerking van een concreet beschermingsthema.

Het agentschap werkte twaalf mogelijke beschermingsthema’s uit voor de volgende beleidsperiode: drie archeologische thema’s, vijf bouwkundige en vier landschappelijke. Tot en met 8 mei 2023 kunnen IOED’s en onroerenderfgoedgemeenten feedback geven op de voorgestelde thema’s via een online formulier. Om tot een goede selectie van thema’s te komen is het belangrijk dat we weten welke Vlaamse thema’s leven bij de lokale partners en hoe groot de interesse is om aan een thema mee te werken. Op deze pagina lees je meer over de thema's en de online bevraging.

Op basis van de input uit de bevraging, werkt een wegingscommissie met vertegenwoordigers van onroerenderfgoedgemeenten, IOED’s en het agentschap in juni of september 2023 een voorstel uit. Thema’s die op een ruime lokale belangstelling kunnen rekenen, zullen sterker doorwegen in de selectie.

In september 2023 nemen we de voorgestelde thema’s mee in de opmaak van het memorandum voor de volgende regering. In het najaar van 2024 beslist de volgende Vlaamse minister bevoegd voor onroerend erfgoed rond welke beschermingsthema’s we tijdens de volgende regeerperiode zullen werken. Dan kan ook de effectieve samenwerking aan een beschermingsthema in de praktijk starten.