Inspraak bij de opname van erfgoed in een inventaris

Iedereen kan suggesties doen om erfgoed te laten opnemen op een bestaande wetenschappelijke inventaris. Je kunt zowel onroerend erfgoed in jouw bezit aanmelden als ander onroerend erfgoed waarvan je vindt dat het een plaats in een wetenschappelijke inventaris verdient.

Erfgoed inventariseren op geografische basis gebeurt door de lokale overheden: de steden, gemeenten, erkende onroerenderfgoedgemeenten en intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten kunnen dit op zich nemen.

Wil je bouwkundig of landschappelijk erfgoed laten opnemen op een wetenschappelijke inventaris? Dan neem je contact op met je lokale overheid.

Bouwkundig erfgoed

Wij inventariseren uitsluitend op thematische basis. Erfgoed dat binnen één van de thema's past, kan je rechtstreeks via mail bij ons melden.

Tijdens deze regeerperiode (2014-2019) behandelen we de volgende thema's:

  • de Vlaamse Rand
  • 20ste-eeuwse architectuur in Antwerpen en Gent
  • relicten van Wereldoorlog I
  • militair erfgoed uit het Interbellum en de Tweede Wereldoorlog
  • sociale huisvesting

Heb je bijkomende informatie over bouwkundig erfgoed dat reeds opgenomen is in de wetenschappelijke inventaris van het bouwkundig erfgoed? Vond je een fout in een inventarisfiche van bouwkundig erfgoed? Dan kan je ons de juiste informatie via mail bezorgen. In sommige gevallen  verwijzen we je door naar de lokale overheid, bijvoorbeeld als er daar een herinventarisatieproject lopende is.

Varend erfgoed

Wil je varend erfgoed aanmelden dat nog niet in de wetenschappelijke inventaris is opgenomen? Bezorg ons dan de nodige informatie via mail