Inventariseren van bouwkundig erfgoed

Je kunt de inventaris van je stad, gemeente of regio grondig herwerken en aanvullen met nieuw bouwkundig erfgoed. 

Handleiding over het inventariseren van bouwkundig erfgoed 

Alle steden en gemeenten zijn sinds 2017 bevoegd voor het inventariseren van bouwkundig en landschappelijk erfgoed op hun grondgebied. Erkende onroerenderfgoedgemeenten zijn zelfs verplicht om bouwkundig en landschappelijk erfgoed in hun gemeente te inventariseren. Andere steden en gemeenten nemen deze taak vrijblijvend op, overeenkomstig het lokale erfgoedbeleid. Intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten (IOED’s) kunnen steden en gemeenten ondersteunen bij het inventariseren. 

Elk lokaal bestuur wordt aangemoedigd de inventaris van het bouwkundig erfgoed in haar regio aan te vullen en te herwerken. Zeker die gemeenten met een inventaris die nog dateert uit de jaren 1970 of 1980, verdienen een aanvulling op basis van nieuwe inzichten.  

We bieden hiervoor handleidingen aan, gebaseerd op de methodologie die aan de basis ligt van de inventaris bouwkundig erfgoed die de centrale overheid sinds de jaren 1960 samenstelde. Deze methodologie gaat uit van een geografische selectie van het erfgoed dat vanop de openbare weg kan waargenomen worden. Bij elke opstart van een inventarisproject vormt deze handleiding de basis: 

Deze methodologie werd in een ministerieel besluit vastgesteld. 

Eens je aan de slag gaat, kan je ook gebruik maken van de concrete stap-voor-stap-handleidingen voor de opmaak van een inventaristekst en de bibliografie: 

In een onderzoeksrapport uit 2021 kun je nalezen wanneer en waarom de centrale overheid de inventaris van het bouwkundig erfgoed opstartte, en welke principes aan de basis lagen. Het rapport geef ook een aanzet tot een analyse van de resultaten van deze inventarismethode.  

Download het rapport in ons Open Archief: