Juridische gevolgen van een beheersplan

 

Een goedgekeurd beheersplan telt verschillende juridische gevolgen:

  • De geldigheidsduur van een beheersplan is 24 jaar.
  • In bepaalde gevallen  heb je een goedgekeurd beheersplan nodig om een erfgoedpremie aan te kunnen vragen.
  • Via het beheersplan kan je een aanvraag doen voor:
    • een erkenning als ZEN-erfgoed.
    • vrijstellingen zodat je geen toelating meer moet aanvragen voor bepaalde werken.
  • Het beheersplan is het kader waarbinnen we toelatings- of vergunningsaanvragen beoordelen. Is er een goedgekeurd beheersplan, dan moeten alle werken die niet zijn vrijgesteld van toelating, voortbouwen op de beheersdoelstellingen uit het plan. Je moet dus telkens aantonen dat de aangevraagde werken stroken met het beheersplan.
  • In het beheersplan kan je de eventuele cultuurgoederen aanduiden op basis van een onderzoek volgens de richtlijn over cultuurgoederen.

 

Een goedgekeurd beheersplan legt geen actieve verplichtingen op. Het is en blijft een geconcretiseerde beheersvisie voor een erfgoedsite. Toch heeft het document in zekere mate een ‘dwingend’ kader waarbinnen je moet blijven: als je werken wil uitvoeren, moeten ze stroken met de beheersdoelstellingen uit het beheersplan. Zijn de beheersdoelstellingen niet meer passend, dan kan je een aanpassing van het beheersplan aanvragen of een nieuw beheersplan opmaken.

Een beheersplan is geen contract. Je bent als eigenaar dus niet verplicht het beheersplan (integraal) uit te voeren.