Juridische gevolgen van een vaststelling van varend erfgoed

Er zijn geen juridische gevolgen verbonden aan de opname in de vastgestelde inventaris.

Vrijstellingen

Overheden en andere organisaties kunnen voordelen of vrijstellingen uitwerken voor varend erfgoed dat is opgenomen in een vastgestelde inventaris. Momenteel zijn wij op de hoogte van volgende (gedeeltelijke) vrijstellingen:

  • de Vlaamse Waterweg geeft een korting op het concessierecht voor woonboten die als “historisch erfgoed” in aanmerking komen (30% van het gewone tarief)
  • de Haven van Gent stelt het vastgesteld varend erfgoed vrij van havenrechten
  • de Stadshaven van Antwerpen geeft een korting van 25% op het liggeld voor vaartuigen uit de inventaris

Mogelijk kennen ook andere bevoegde instanties bepaalde vrijstellingen, voordelen of kortingen toe aan varend erfgoed opgenomen in de vastgestelde inventaris. Vraag dit dus steeds na. Van zodra wij van een beheerder vernemen dat bepaalde voordelen worden toegekend, nemen we die op deze webpagina op. Beheerders die bepaalde vrijstellingen verlenen, kunnen dit aan het agentschap melden.

Wimpel

Eigenaars en beheerders mogen terecht trots zijn op het varend erfgoed waarvoor zij zorg dragen. Daarom ontwikkelde de Vlaamse overheid een wimpel voor de vaartuigen op de vastgestelde inventaris van het varend erfgoed om uit te hangen bij bijvoorbeeld evenementen.  Als eigenaar of beheerder kan je op eenvoudig verzoek een wimpel bestellen. Stuur daarvoor een mailtje met de naam en het adres van het vaartuig en het verzendadres. Het agentschap stuurt de wimpel kosteloos op.