Jury Onroerenderfgoedprijs

De jury van de Onroerenderfgoedprijs bestaat uit vijf leden. Het zijn specialisten monumentenzorg, landschapszorg en archeologie, aangevuld met mensen met een bredere maatschappelijke kijk. Samen gaan zij op zoek naar de meest waardevolle projecten over bouwkundig, landschappelijk en/of archeologisch erfgoed in Vlaanderen.

De samenstelling van de jury

De jury van de Onroerenderfgoedprijs bestaat uit:

Peter De Wilde, voorzitter jury

Peter De Wilde is de administrateur-generaal van Onroerend Erfgoed en CEO ad interim bij Toerisme Vlaanderen. Hij pleit voor waardegedreven erfgoedzorg en -beleving, waarbij het verbinden van plekken, mensen en activiteiten centraal staat. Hij wil van Vlaanderen een bloeiende erfgoedregio maken, waar erfgoed als hefboom dient  om bewoners, ondernemers en bezoekers te verbinden.

Johan Hoorne

Johan Hoorne, archeoloog en zaakvoerder van De Logi & Hoorne, is een innovatieve kracht in de erfgoedsector. Hij is een fervent voorstander van publiekswerking en streeft naar een breder maatschappelijk draagvlak voor archeologie. Als voorzitter van het Forum Vlaamse Archeologie en oprichter van Ex situ, een archeologisch tijdschrift voor een breed publiek over archeologie in Vlaanderen, is hij altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en trends in de sector.

Griet Langbeen

Griet Langbeen is werkzaam bij Herita en coördinator van Open Monumentendag in Vlaanderen. Tot vorig jaar werkte ze voor VRT. Ze heeft een brede expertise in communicatie, brand management en storytelling. Deze zet ze graag in om de maatschappelijk relevantie van erfgoed tastbaar te maken voor een breed publiek. Voor hen is Open Monumentendag vaak een ideaal instapmoment. Daarom wil Griet alle Vlamingen motiveren om op 10 september op pad te gaan en de monumenten én de mensen die er zich met hart en ziel voor inzetten, te (her)ontdekken, beleven en koesteren.

Sylvie Van Damme

Sylvie Van Damme, postdoctoraal onderzoeker en onderzoeksleider aan de Universiteit Antwerpen, is een ervaren geograaf, ruimtelijk planner en landschapsspecialist met oog voor erfgoed. Vanuit haar expertise in landschapsontwerp en ruimtelijke planning hecht ze bijzonder belang aan het diverse karakter van landschappen en aan hoe verschillende elementen in een landschap met elkaar en met hun omgeving in interactie gaan. Onder het motto ‘Behoud door ontwikkeling’ zoekt Sylvie naar manieren om erfgoedensembles op een duurzame manier in stand te houden.

Filip Vanhaverbeke

Filip Vanhaverbeke, algemeen directeur van intercommunale Leiedal, is een expert op het gebied van streekontwikkeling, duurzaamheid en ondernemerschap. Hij werkt aan een innovatieve en duurzame toekomst voor zijn regio, waarbij erfgoed een cruciale rol speelt. Met zijn brede kennis en ervaring draagt hij bij  aan de ontwikkeling van instrumenten zoals het Actieplan Bouwkundig erfgoed. Hij zet zich ook in voor de renovatie van waardevolle panden en sites, zoals bijvoorbeeld het Hotel aux Armes de France in Kortrijk, de Roterij Sabbe in Kuurne, het Bassin in Spiere Kelkijn en Transfo Zwevegem. Filip is een gewaardeerd gastdocent en inspirerend spreker in binnen- en buitenland.

Het wedstrijdverloop

De Onroerenderfgoedprijs kent een vast verloop: 

  • In de maand april beoordeelt de jury alle inschrijvingen in een eerste juryronde.
  • In mei/juni bezoeken de juryleden de sterkste projecten ter plekke. Na deze plaatsbezoeken bepalen ze wie in het ideale geval de drie laureaten zijn en wie de winnaar. Dit oordeel wordt als advies voorgelegd aan de minister bevoegd voor Onroerend Erfgoed. 
  • De drie laureaten worden eind juni/begin juli bekendgemaakt, waarna een publieksprijs van start gaat.
  • Op de eerste vrijdag van oktober maken we tijdens een feestelijke prijsuitreiking bekend wie de Onroerenderfgoedprijs heeft gewonnen.