Kaart met gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt

Op deze kaart worden gebieden aangeduid waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt (Gebied Geen Archeologie of GGA). Er moet geen archeologienota bij een vergunningsaanvraag worden gevoegd als de ingreep in de bodem waarvoor de omgevingsvergunning wordt aangevraagd volledig binnen een gebied valt dat op deze kaart is aangeduid.

We bakenen de gebieden af op basis van waarnemingen of feiten waaruit kan besloten worden dat er voor die gebieden geen archeologie te verwachten valt. Dit kan het geval zijn wanneer in het verleden intensief archeologisch opgravingswerk werd uitgevoerd of de bodem zodanig is verstoord dat het eventuele archeologisch erfgoed vernield is. We brengen ook andere verstoringen en de impact van vroegere opgravingen in kaart.

De meest actuele versie van de kaart kan je raadplegen in de inventaris van het onroerend erfgoed in Vlaanderen en op het Geoportaal.

Vaststelling van de kaart met gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt

De kaart wordt sinds 2016 periodiek vastgesteld door het agentschap. Op die manier kunnen percelen of gebieden die beantwoorden aan de criteria voor opname op korte termijn op de kaart opgenomen worden. Dit geeft bouwheren, verkavelaars en ontwikkelaars met plannen voor dergelijke percelen de mogelijkheid om vrijgesteld te worden van een archeologisch vooronderzoek, zonder vertraging en bijkomende kosten.

Zelf gebieden aanreiken

Voor de afbakening van de gebieden gebruiken we verschillende bronnen. De Vlaamse overheid beschikt over een aantal bronnen (zie leidraad hieronder), maar ook lokaal (bijvoorbeeld bij gemeenten of lokale erfgoeddiensten) zijn er ongetwijfeld een groot aantal bronnen te vinden die de kaart verder helpen uitbreiden (bijvoorbeeld de aanwezigheid en diepte van ondergrondse parkeergarages).

Bezorg je ons als lokaal bestuur voldoende gemotiveerde informatie? Dan kan een gebied vastgesteld worden als gewestelijk GGA-gebied. Zo zorg je ervoor dat de ruimtelijke ontwikkelingen in jouw gemeente vergemakkelijken, omdat een archeologienota dan niet meer nodig is bij een vergunningsaanvraag voor werken met ingreep in de bodem (als de werken volledig binnen een gebied van de GGA-kaart vallen).

Erkende onroerenderfgoedgemeenten kunnen sinds 2019 dankzij het Onroerenderfgoedbesluit (artikel 5.4.1/1) en het Onroerenderfgoeddecreet (artikel 5.4.1. 9°) zelfstandig gebieden afbakenen, die bekrachtigd worden in een gemeentelijk reglement. De onroerenderfgoedgemeente moet deze afbakeningen aan ons overmaken. De gemeentelijke vrijstellingen gelden pas zodra we deze gebieden publiceren on onze website. Wanneer een kopie van het gemeentelijk reglement toegevoegd is, kunnen de gegevens via een versnelde procedure gepubliceerd worden op onze website als gemeentelijk GGA-gebied.

In onderstaande leidraad vind je enkele bronnen en een methode voor de aanpak van afbakeningen op gemeentelijk niveau.