Kennisverspreiding en informatiedoorstroming

Op deze pagina vind je informatie die niet meteen onder een andere rubriek thuishoort, maar die we toch belangrijk genoeg vinden om met erkende archeologen te delen.

Wist je dat je op de pagina over de Code in de praktijk heel wat extra duidingen en handleidingen vindt voor de toepassing van de Code van Goede Praktijk? Alle handleidingen en afwegingskaders die we ooit publiceerden, kan je trouwens downloaden in ons Open Archief (OAR). Folders voor het ruimere publiek vind je daarentegen op de publicatiewebsite van de Vlaamse overheid.

In OAR kan je bovendien de archeologische rapporten raadplegen die de afgelopen jaren bij ons werden ingediend. Meer informatie lees je in dit nieuwsbericht. Ook de artikels uit het tijdschrift M&L zijn downloadbaar via OAR.

Evaluatierapport archeologie

In opdracht van de Vlaamse Regering maken we elk jaar een evaluatie van de archeologieregelgeving. Op deze pagina vind je de resultaten van de voorgaande werkjaren.

Sinds 2019 bundelen we de resultaten van de evaluatie in twee onderzoeksrapporten: “Evaluatie archeologie” en “Kenniswinst archeologie”. In de jaren voordien maakte het Kenniswinstrapport deel uit van de Evaluatie.

Het evaluatieluik bestaat uit drie delen:

  • Een eerste deel met het rapport zelf bespreekt het kader waarbinnen het archeologische traject zich afspeelt, licht de effecten op de betrokken actoren en op het bouw- en vergunningsproces toe, gaat in op de financiële effecten en biedt een inzicht in tendensen over meerdere jaren. Een samenvattende conclusie sluit het rapport af.
  • Het tweede deel (bijlage 1) bevat de indicatoren. Dat zijn cijfers over deelaspecten van het archeologische proces, met een beschrijving van de indicator, een voorstelling in tabelvorm of als grafiek en een bondige bespreking. Het rapport zelf verwijst in de tekst telkens naar deze indicatoren.
  • Het derde deel (bijlage 2) omvat analyses. Die combineren verschillende cijferreeksen en passen er statistische methodes op toe. Elke analyse is voorzien van een beschrijving en één of meerdere grafische voorstellingen. Ook hier bevat het rapport verwijzingen naar de analyses waarop de teksten zich baseren.  

De tekst van het rapport staat op zichzelf en kan men zo lezen. De lezer met minder tijd kan dadelijk doorbladeren naar de samenvattende conclusie achteraan het eerste deel. Voor wie juist meer inzicht wil krijgen in de cijfers achter de teksten zijn er de bijlagen. Een snel overzicht van de belangrijkste cijfers en tendensen vind je tot slot in de infografiek.

Het luik kenniswinst bespreekt de onderzoeksmethodes die archeologen aanwendden, de locatie waar dat onderzoek gebeurde en de documenten die eruit resulteerden. Het grootste deel van het rapport biedt een uitgebreid inzicht in de kenniswinst die volgt uit de eindverslagen, eerst per periode en dan globaal.

Evaluatie archeologie 2023
Kenniswinst archeologie 2023
Evaluatie archeologie 2022
Kenniswinst archeologie 2022
Evaluatie archeologie 2021
Kenniswinst archeologie 2021
Evaluatie archeologie 2020
Kenniswinst archeologie 2020
Evaluatie archeologie 2019
Kenniswinst archeologie 2019
Evaluatie archeologie 2018
Evaluatie archeologie 2017
Evaluatie archeologie Onroerenderfgoeddecreet 2016-2021