Kennisverspreiding en informatiedoorstroming

Op deze pagina vind je informatie die niet meteen onder een andere rubriek thuishoort, maar die we toch belangrijk genoeg vinden om met erkende archeologen te delen.

Wist je dat je op de pagina over de Code in de praktijk heel wat extra duidingen en handleidingen vindt voor de toepassing van de Code van Goede Praktijk? Alle handleidingen en afwegingskaders die we ooit publiceerden, kan je trouwens downloaden in ons Open Archief (OAR). Folders voor het ruimere publiek vind je daarentegen op de publicatiewebsite van de Vlaamse overheid.

In OAR kan je bovendien de archeologische rapporten raadplegen die de afgelopen jaren bij ons werden ingediend. Meer informatie lees je in dit nieuwsbericht. Ook de artikels uit het tijdschrift M&L zijn downloadbaar via OAR.

Interactiedag archeologie

Op 26 september 2018 organiseerden we een interactiedag voor de Vlaamse archeologiesector. Tijdens de plenaire sessie werden toelichtingen gegeven over actuele thema’s uit de Vlaamse archeologie. Je kan de presentaties herbekijken via Slideshare:

  • Een eerste presentatie over de komende wijzigingen aan de archeologieregelgeving, over versie 3.0 van de Code van Goede Praktijk en over het evaluatierapport archeologie voor het werkjaar 2017.
  • Een tweede presentatie over archeologische zones en de GGA-kaart, op handleidingen en vorming, op het archeologieportaal en op het depotnetwerk.

In de namiddag hielden we verschillende rondetafelgesprekken met de deelnemers. Het verslag van deze gesprekken kan je hieronder raadplegen.