Klachtenmeldpunt

Heb je een klacht over onze werking? Laat het ons weten via het klachtenformulier onderaan deze pagina. Onze klachtencoördinator zoekt samen met jou naar een oplossing.

Welke klachten behandelt de klachtencoördinator niet?

 • Informatieve vragen over de opdracht en werking van het agentschap
 • Klachten die buiten onze bevoegdheid vallen, namelijk klachten over handhaving en inspectie. Hiervoor kun je terecht bij  de Afdeling Handhaving van het Departement Omgeving
 • Al behandelde klachten.
 • Klachten waarbij
  • je anoniem wilt blijven (identiteit en adres zijn nodig om een dossier te openen)
  • je geen persoonlijk belang kan aantonen
  • de feiten zich meer dan één jaar voor het indienen van de klacht hebben voorgedaan
 • Klachten over het algemeen beleid of op de toepasselijke decreten, besluiten of reglementen
 • Klachten die duidelijk ongegrond zijn
 • Klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure of waarvoor de georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheden nog niet werden aangewend.
 • Klachten over metaaldetectie: voor klachten over metaaldetectie tekende het agentschap in samenspraak met de klachtencoördinator een aparte procedure uit. Deze klachten stuur je naar info@onroerenderfgoed.be. Let wel: het agentschap kan je klacht enkel behandelen als je de naam van de betrokken metaaldetectorist vermeldt.

Hoe dien je een klacht in?

Vul hieronder het digitale klachtenformulier in of stuur een klachtenbrief naar:
Agentschap Onroerend Erfgoed
t.a.v. de klachtencoördinator
Koning Albert II-laan 15 bus 236
1210 Brussel

Poststukken worden ingescand en digitaal aan de geadresseerde bezorgd. Zo kan de Vlaamse overheid haar dossiers volledig digitaal behandelen. Wij staan garant voor een discrete verwerking. Poststukken met de vermelding ‘vertrouwelijk’ worden niet ingescand, maar ongeopend aan de geadresseerde bezorgd.

Vlaamse ombudsdienst

Ben je niet tevreden over de manier waarop we je klacht behandelden? Dan kun je terecht bij de Vlaamse Ombudsdienst.

Geeft een verplicht veld aan