Kwaliteitsbewaking

De studie, het behoud en de ontsluiting van erfgoed vormen een belangrijke taak voor deze en latere generaties. Dat veronderstelt de inzet en opleiding van een grote diversiteit aan – vaak gespecialiseerde – erfgoedzorgers.

De kennis en het vakmanschap van erfgoedzorgers zijn van cruciaal belang willen we de waarden van ons patrimonium ongeschonden doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Dit kan pas gegarandeerd worden wanneer deze erfgoedzorgers duidelijke standaarden naleven, zowel op vlak van deontologie als op vlak van kwaliteit van onderzoek, behoud, beheer en ontsluiting van erfgoed. Daarom zijn een kwaliteitsvolle vormings- en opleidingsstructuur en een duidelijke afbakening van de verantwoordelijkheden van de verschillende beroepen van erfgoedzorgers erg belangrijk.

Europese normering rond beheer van erfgoed

Wij werken mee aan Europese normen voor conservatie-restauratie van cultureel erfgoed. Zo streven we naar uniforme richtlijnen en normen binnen Europa om het cultureel erfgoed te onderzoeken, beheren en restaureren

De reeds ontwikkelde normen voor conservatie-restauratie cultureel erfgoed kan je hier raadplegen.