Kwaliteitsvol erfgoedbeheer

Kwaliteitslabel onroerenderfgoedondernemer

Bouwhistorici, landschapsonderzoekers, restauratie-aannemers, boomverzorgers … het zijn allemaal vakmensen die vanuit hun eigen invalshoek de zorg voor het onroerend erfgoed op zich nemen. Voor verschillende vakgebieden zullen kwaliteitslabels worden uitgewerkt.

Met het kwaliteitslabel wil Vlaanderen aangeven welke ondernemers hoge kwaliteit afleveren. Ervaring en competenties worden afgewogen aan een door de overheid opgestelde standaard. Op die manier schept een kwaliteitslabel vertrouwen voor derden, zoals de eigenaars en beheerders van onroerend erfgoed. Het kwaliteitslabel is nog niet in werking getreden: dit kan pas als de Vlaamse Regering een lijst heeft vastgesteld van de disciplines die in aanmerking komen voor een kwaliteitslabel. 

Welke specialisaties aan bod komen, is nog niet bepaald. De lancering van elk label vraagt tijd en overleg en zal daarom stap voor stap gebeuren. Voor elk vakgebied worden richtlijnen verbonden aan het verkrijgen van het kwaliteitslabel.

Zodra er voor een bepaalde beroepsgroep met een kwaliteitslabel gestart wordt, zal iedereen die binnen deze beroepsgroep werkt het label bij het agentschap kunnen aanvragen. Het agentschap houdt vanaf dat ogenblik een actuele openbare lijst bij van alle toegekende labels. De toekenning van een kwaliteitslabel is in principe voor onbepaalde duur, maar kan tussentijds geëvalueerd worden.

Europese normering rond beheer van erfgoed

Wij werken mee aan Europese normen voor conservatie-restauratie van cultureel erfgoed. Zo streven we naar uniforme richtlijnen en normen binnen Europa om het cultureel erfgoed te onderzoeken, beheren en restaureren.

De reeds ontwikkelde normen voor conservatie-restauratie cultureel erfgoed kan je hier raadplegen.