Call for papers voor de landschapscontactdag 2019

Landschappen

Onze jaarlijkse landschapscontactdag focust dit jaar op collectieve landschappen. Noteer alvast 18 oktober 2019 in je agenda. Dan kan je de landschapscontactdag bijwonen in Oud-Turnhout. In tussentijd zijn wij op zoek naar onderzoekers die hun resultaten willen delen.

We zijn op zoek naar onderzoekers die onderzoeksresultaten willen delen op vlak van collectieve landschappen. Regulering en beheer door de lokale gemeenschap was en is daarin een essentieel kenmerk. Tot aan de Franse revolutie was collectieve actie en gemeen bezit in grote delen van het land eerder regel dan uitzondering. Op vage gronden - vaak bezittingen van adel of abdijen – golden eeuwenlang collectieve gebruiksrechten. Maar ook bossen, akkers en grasland waren in gebruik als common. Talrijk zijn ook de Vlaamse voorbeelden van kleine pleinen waar dorpelingen of inwoners van een gehucht hun kudde veilig samendreven. Zelfs tot op vandaag zijn enkele zeldzame voorbeelden bewaard waarin genootschappen binnen een welbepaald territorium, als een gebruikersvereniging naar middeleeuws model, een communaal grond-, water-, groen- en jachtbeheer voeren. Elders verwijzen toponiemen als ‘dries’, ‘meent’, ‘heirnis’ of ‘mark’ naar locaties waar eens collectieve gebruiksrechten speelden.

Open oproep

We zoeken vijf lezingen die een aspect belichten van collectieve landschappen. Voel je je geroepen om je onderzoeksresultaten te delen? Stel je dan kandidaat voor een lezing, een poster of de organisatie van een excursie. Mail vóór 1 juni een abstract van 250-400 woorden naar Inge Verdurmen en Koen Himpe.

Meer informatie over het thema van deze landschapscontactdag vind je in deze flyer:

Programma & Inschrijving

Het definitieve programma is in juni klaar. Op dat moment starten ook de inschrijvingen.

Locatie

De Landschapscontactdag vindt plaats in het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout, met in het beschermd landschap één van de best bewaarde Vlaamse voorbeelden van een collectief landschap.