Meerjarenpremieovereenkomst

Voor beheers- of restauratiewerken met een gefaseerde uitvoeringstermijn kan je onder bepaalde voorwaarden beroep doen op een meerjarenpremieovereenkomst. Dit geldt zowel voor werken aan beschermd onroerend erfgoed, als voor goederen in een erfgoedlandschap.

De premie is niet combineerbaar met een vermindering van de personenbelasting of een verlaging van verkoop- of schenkbelasting voor dezelfde werken.

Waar moet je aan voldoen?

• Om uitvoeringstechnische, budgettaire of organisatorische redenen vereist het project een strikte uitvoeringstermijn. Dat betekent dat een slechte opeenvolging van de verschillende fasen om uitvoeringstechnische redenen nadelig is of dat er een belangrijke meerkost aan verbonden is.

• Het project heeft een gefaseerde uitvoeringstermijn van drie tot vijf jaar.

• Het project heeft een kostenraming van minstens vijf miljoen euro (exclusief btw). Dit bedrag mag enkel de subsidieerbare posten bevatten.

• Het project draagt bij tot de publieke toegankelijkheid van (een representatief deel van) het beschermd goed of erfgoedlandschap of verbetert die toegankelijkheid.

• In de mate van het mogelijke wordt ook tijdens de uitvoering van de werkzaamheden toegang verleend aan het publiek, bijvoorbeeld via een openwerfdag.

Wil je meer weten over de meerjarenpremieovereenkomst, neem dan contact met ons op.