Meldingsplicht bij verkoop- en schenkbelasting

Wie een beschermd monument koopt of verwerft via schenking, kan in aanmerking komen voor een verlaging van de verkooprechten of de schenkbelasting die men moet betalen. Op voorwaarde dat het financiële voordeel geïnvesteerd wordt in het beschermde goed.

Sinds 1 januari 2023 is er geen meldingsplicht meer van toepassing bij vervreemding van beschermd erfgoed.