Metaaldetectievondsten beheren of deponeren

De grondeigenaar is eigenaar van de vondsten die je op zijn terrein vindt (volgens het Burgerlijk Wetboek). Die eigendom kan hij echter met een mondelinge of schriftelijke overeenkomst overdragen aan de vinder of een derde persoon. Elke overdracht moet wel gemeld worden aan het agentschap.

De eigenaar moet zich dan wel aan het behoudsbeginsel van archeologische ensembles houden. Alle vondsten die je aantreft op een terrein, worden beschouwd als een archeologisch ensemble dat steeds in zijn geheel moet bewaard worden. De eigenaar kan dus niet de stukken die hem interesseren voor zich houden en de rest overdragen aan de vinder of een derde.

Heb je met de grondeigenaar een overeenkomst dat je jouw metaaldetectievondsten mag houden, dan moet je ze als een goede huisvader beheren en samen houden wat bij elkaar hoort. Je beschikt over een geschikte ruimte waar je het ensemble veilig kunt bewaren. Je staat ook toe dat anderen wetenschappelijk onderzoek uitoefenen op jouw collectie. Bovendien moeten de vondsten zo verpakt worden dat hun toestand stabiel blijft. Bij elke vondst stop je een kaartje met het vondstnummer om het archeologisch ensemble traceerbaar te houden. Uitgebreide informatie over het correct verpakken van archeologische materialen, vind je in de Erfgoedwijzer en in de digitale handleiding Inpakken, een kunst

Op Erfgoedwijzer vind je meer informatie over het bewaren en behandelen van metalen vondsten. De provincie Oost-Vlaanderen publiceerde een Schadeatlas archeologische materialen, een praktisch hulpmiddel bij het herkennen van schadebeelden in archeologische collecties en het inschatten of de schade al dan niet stabiel is. Wil je conservatiebehandelingen uitvoeren, bijvoorbeeld een product aanbrengen tegen roest, overleg dan eerst met een gespecialiseerd conservator over de aanpak. Zo vermijd je dat je per ongeluk schade veroorzaakt aan een archeologische vondst.

Je kan de vondsten ook overdragen of in bruikleen geven aan een depot:

  • Een erkend onroerenderfgoeddepot is gespecialiseerd in de opslag en conservatie van onder meer archeologische materialen. Momenteel zijn er verschillende erkende onroerenderfgoeddepots verspreid over Vlaanderen waar je met je archeologisch ensemble terecht kunt. Afhankelijk van het type depot wordt het eigendom overgedragen of nemen zij het materiaal in beheer. Meer informatie over de verschillende soorten depots en hun aanvaardingsvoorwaarden kan je vinden op Erfgoedwijzer
  • Er zijn ook niet-erkende depots die archeologisch vondstmateriaal of onderdelen van onroerend erfgoed beheren. Vaak behoren ze tot een bredere organisatie, zoals een museum of een (inter)gemeentelijke dienst. Ook bij deze depots kan je met je archeologisch materiaal terecht. Het verschil met erkende depots zit in de overdracht van verantwoordelijkheid. Bij niet-erkende depots blijft de verantwoordelijkheid voor het archeologisch ensemble bij de eigenaar tenzij het eigendom wordt overgedragen aan het depot.

Vondstenkaartje

Hier kan je een A4-blad met vondstenkaartjes downloaden, om zelf af te drukken en te verknippen. Wanneer je afdrukt op ware grootte, meten de kaartjes exact 7 x 11 cm. Zo passen ze mooi in een veelgebruikt formaat van minigripzakjes.