Metaaldetectievondsten melden

Heb je als erkend metaaldetectorist of magneetvisser archeologische vondsten opgespoord met een metaaldetector of magneet? Dan meld je de vondsten via het digitaal metaaldetectievondstmeldingsformulier

Je meldt je aan met je elektronische identiteitskaart of eID.

Gebruik een recente versie van je browser (Internet Explorer wordt vanaf versie 11 ondersteund). Lukt het niet om aan te melden? Neem dan contact op met onze hoofdzetel.

Het meldingsformulier hebben we gedemonstreerd in een handige video.

Welke gegevens heb je nodig om het formulier in te vullen?

 • je erkenningsnummer
 • de datum van de vondst
 • de vindplaats van de vondst - je geeft deze weer op kaart
 • het bodemgebruik van de vindplaats
 • een beschrijving van de vondst met metalen component
 • de bewaarplaats van de vondst met metalen component

Welke vondsten meld je?

 • (een ensemble van) metaaldetectievondsten, opgeviste vondsten en eventuele bijvondsten, gevonden in Vlaanderen, zowel onder als boven water
 • metaalvondsten tot en met 1946, zoals bijvoorbeeld depotvondsten van munten uit 19de en 20ste eeuw, overblijfselen van veldslagen en veldtochten (bv. de Tiendaagse Veldtocht van Willem I), eerste Belgische militaire kampen én alle vondsten uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog (o.a. munitie, gebruiksvoorwerpen uit militaire en krijgsgevangenenkampen, objecten afkomstig van gevechtsterreinen, loopgraven, afweergeschut, onderdelen van crashsites, etc.)
 • niet alleen de “mooie” vondsten uit een ensemble, maar het geheel aan vondsten
 • Bij twijfel meld je best alle vondsten.
 • Voeg steeds scherpe, heldere (groeps)foto's van de vondsten met een schaal- of meetlat toe.

De vondsten zelf moet je niet afgeven. Het agentschap neemt de gemelde informatie op in de Centrale Archeologische Inventaris (CAI), waar archeologen ze kunnen raadplegen en de kennis bij hun archeologisch onderzoek kunnen gebruiken.