Metaaldetectievondsten melden

Heb je als erkend metaaldetectorist of magneetvisser archeologische vondsten opgespoord met een metaaldetector of magneet? Dan meld je de vondsten via het digitaal metaaldetectievondstmeldingsformulier

Je meldt je aan met je elektronische identiteitskaart of eID.

Gebruik een recente versie van je browser (Internet Explorer wordt vanaf versie 11 ondersteund). Lukt het niet om aan te melden? Neem dan contact op met onze hoofdzetel.

Welke gegevens heb je nodig om het formulier in te vullen?

  • je erkenningsnummer
  • de datum van de vondst
  • de vindplaats van de vondst - je geeft deze weer op kaart
  • het bodemgebruik van de vindplaats
  • een beschrijving van de vondst met metalen component
  • de bewaarplaats van de vondst met metalen component

Welke vondsten meld je?

  • (een ensemble van) metaaldetectievondsten, opgeviste vondsten en eventuele bijvondsten, gevonden in Vlaanderen, zowel onder als boven water
  • alle vondsten tot en met eind 18de eeuw, depotvondsten zoals muntschatten uit 19de en 20ste eeuw én alle vondsten uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog
  • niet alleen de “mooie” vondsten uit een ensemble, maar het geheel aan vondsten

De vondsten zelf moet je niet afgeven. Het agentschap neemt de gemelde informatie op in de Centrale Archeologische Inventaris (CAI), waar archeologen ze kunnen raadplegen en de kennis bij hun archeologisch onderzoek kunnen gebruiken.