Methodologie voor het inventariseren van onroerend erfgoed

Alle steden en gemeenten hebben de bevoegdheid om het bouwkundig en landschappelijk erfgoed in hun gemeente te inventariseren.  

Als lokaal bestuur heb je de volledige vrijheid op vlak van selectie, onderzoek, registratie en beschrijving van inventarisobjecten. Bij de invoer in de Inventaris van het Onroerend Erfgoed dien je echter een aantal minimale administratieve en kwalitatieve standaarden te respecteren. Die standaarden garanderen het gebruik van de Inventaris van het Onroerend Erfgoed als basis voor wetenschappelijke onderzoek en voor de opmaak van vaststellings- en beschermingsbesluiten. Het is aan te raden om bij de start van een inventarisproject meteen met die standaarden rekening te houden. Daarvoor kan je de handleidingen en richtlijnen van het agentschap als leidraad gebruiken. 

De Vlaamse methodologie voor inventariseren van bouwkundig en landschappelijk erfgoed 

De erfgoedonderzoekers van het agentschap gebruiken een vaste methodologie om onroerend erfgoed te inventariseren. Deze methodologie is per type inventaris vastgelegd in een ministerieel besluit. Enkel inventarissen opgesteld volgens deze methodologie kunnen vastgesteld worden.  

Je kan als lokaal bestuur voor de opmaak van je eigen bouwkundige en landschappelijke inventarissen deze methodologieën gebruiken: 

Deze vastgestelde inventarismethodologieën zijn gebaseerd op de praktijkervaring van de inventarisploegen van het agentschap Onroerend Erfgoed en zijn voorgangers. Sinds de jaren 1960 was het inventariseren van bouwkundig en landschappelijk erfgoed een bevoegdheid van de centrale overheid. Inventaristeams werkten decennialang volgens eenzelfde methode en stelden op die manier de Inventaris van het Onroerend Erfgoed samen. In twee onderzoeksrapporten kun je nalezen wanneer en waarom deze inventarissen opstartten, en welke methodologie er aan de basis van elke inventaris lag. Ze geven ook een aanzet tot een analyse van de resultaten van deze inventarismethodes.  

Download de rapporten in ons Open Archief: 

Inventariseren: hoe begin je eraan? 

Het agentschap stelt haar jarenlang opgebouwde inhoudelijke en praktische kennis en expertise rond inventarisatie van bouwkundig en landschappelijk graag ter beschikking: