Mijn eigendom is beschermd

Informatieplicht bij de eigendomsoverdracht

Ben je eigenaar van een beschermd onroerend goed of een deel ervan? Wil je het verkopen of verhuren voor meer dan 9 jaar? Of wil je het inbrengen in een vennootschap, een erfpacht- of opstalrecht vestigen of overdragen of de eigendom op een andere manier overdragen? Dan moet jijzelf of de notaris in de aktes of overeenkomst vermelden dat het een goed beschermd is en welke de juridische gevolgen zijn. De informatieplicht is niet van toepassing op schenkingen.

Ook in de publiciteit over de verkoop of verhuur vermeld je dat het goed beschermd is en welke rechtsgevolgen daaraan verbonden zijn. Je vermeldt een bescherming dus ook op de immowebsites waarop het goed wordt aangeboden.

Meer uitleg over de informatieplicht en enkele voorbeeldformuleringen die je kan gebruiken in aktes, vind je in onderstaand document.

Meldingsplicht bij verkoop van beschermd erfgoed

Naast de informatieplicht is jouw notaris bovendien verplicht om de verkoop van het beschermd goed te melden aan het agentschap.

Cultuurgoederen

Roerende goederen die zich in een beschermd monument bevinden, kunnen deel uitmaken van de bescherming. Zij worden in de regelgeving cultuurgoederen genoemd.

Het al dan niet mee beschermd zijn van roerende goederen is echter niet altijd even eenduidig af te lezen uit het beschermingsbesluit. Met de richtlijn 'Cultuurgoederen in monumenten', het bijhorende stroomschema en de invulfiche kan je zelf achterhalen of een roerend goed wel of niet deel uitmaakt van een bescherming. 

Cultuurgoederen worden per definitie in het monument bewaard, een verplaatsing van de cultuurgoederen kan slechts tijdelijk. Samen verkopen hoeft niet, maar maakt het beheer ervan niet eenvoudig. Juridisch gezien zijn er geen verplichtingen om een beschermd monument en de cultuurgoederen samen te verkopen, vererven of schenken. Maar in zulke situaties moeten alle eigenaars wel blijven voldoen aan de verplichtingen uit de onroerenderfgoedregelgeving: instandhoudingsplicht, toelatingsplicht, ... Een toelating om een cultuurgoed buiten een monument te mogen brengen, kan enkel een tijdelijke toelating zijn.