Wordt jouw terrein of goed opgenomen in een erfgoedlandschap? Weet je niet goed wat dit precies betekent? We leggen de procedure en gevolgen graag even voor je uit.

Wat is een erfgoedlandschap?

Erfgoedlandschappen zijn gebieden die worden afgebakend in een ruimtelijk uitvoeringsplan of RUP op basis van een vastgestelde inventaris of een onroerenderfgoedrichtplan. Zo kunnen er stedenbouwkundige voorschriften gekoppeld worden aan het erfgoedlandschap en wordt deze laatste verankerd in de ruimtelijke ordening. Met de gekoppelde stedenbouwkundige voorschriften zetten we in op erfgoedzorg.

Na opmaak van een beheersplan kan je erfgoedpremies aanvragen voor werken in het gebied. In bepaalde gevallen vraagt de gemeente advies aan het agentschap.  In een erfgoedlandschap is er ook een algemene zorgplicht voor iedereen die werken uitvoert of de opdracht daartoe verleent.

Meer informatie over de verschillende beschermingsstatuten en hoe je deze kan opzoeken in de Inventaris van het Onroerend Erfgoed en het Geoportaal.

Procedure

Anders dan bij een bescherming of vaststelling van een onroerend goed verloopt de procedure van een erfgoedlandschap via de regelgeving Ruimtelijke Ordening.

Als er voor een gebied een RUP wordt opgemaakt, kan de plannende overheid (gemeente, provincie of Vlaanderen) ervoor kiezen om hier ook een erfgoedlandschap in af te bakenen. Het agentschap Onroerend Erfgoed is hier dus niet de initiator, dit is bijvoorbeeld de lokale overheid bij gemeentelijke RUPs of het departement Omgeving bij gewestelijke RUPs.

De basis voor de erfgoedlandschappen zijn gebieden (of elementen) die al zijn vastgesteld of waarvoor een onroerenderfgoedrichtplan bestaat. Het hele gebied, of een selectie ervan wordt als overdruk opgenomen in het RUP. Het erfgoedlandschap wordt van kracht op het moment dat het RUP rechtsgeldig wordt. 

Iedereen, ook gebruikers en  eigenaars, kunnen tijdens het openbaar onderzoek tijdens de procedure van het RUP bezwaren of opmerkingen indienen.  Meer informatie hierover vind je op de website van het departement Omgeving.

Rechtsgevolgen

Wordt je goed een erfgoedlandschap, dan moet je rekening houden met de zorgplicht. Je neemt zoveel mogelijk zorg in acht voor de erfgoedwaarden van het erfgoedlandschap. Wat die erfgoedwaarden zijn vind je in het RUP en kun je ook opzoeken in de Inventaris van het Onroerend Erfgoed of het Geoportaal.

Gelukkig sta je er niet alleen voor. Onze erfgoedconsulenten geven je advies en ondersteuning bij het behoud en beheer van je deel van het erfgoedlandschap. Bovendien kan je vanaf de definitieve vaststelling van het RUP met daarin het erfgoedlandschap beroep doen op een erfgoedpremie als er een beheersplan goedgekeurd is.

Als je een vergunning nodig hebt voor werken zal de vergunningverlener in sommige gevallen een advies vragen aan het agentschap. Je hoeft daar zelf niets voor te doen.