Mijn eigendom wordt vastgesteld

Wordt jouw goed of terrein vastgesteld? Weet je niet wat dit precies betekent? We leggen de procedure en de gevolgen graag even voor je uit.

De Vlaamse overheid kan erfgoed beschermen, maar ze kan het behoud van erfgoed ook stimuleren door een inventaris vast te stellen. Hiermee bevestigt de minister bevoegd voor het onroerend erfgoed dat de erfgoedobjecten opgenomen op deze vastgestelde inventaris op dat moment erfgoedwaarde bezitten en voldoende goed bewaard zijn. Voor erfgoedobjecten die waardevol zijn maar niet beschermd, ontstaan er zo toch een aantal rechten en plichten.

Voor werken aan gebouwen opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed kan je in aanmerking komen voor een erfgoedlening. Sommige steden, gemeenten en provincies bieden premies of andere financiële ondersteuning aan voor het behoud en beheer van vastgesteld, maar niet-beschermd, erfgoed op hun grondgebied. Neem daarvoor contact op met de omgevingsambtenaar van jouw gemeente of stad.

 

Heb je toch nog vragen? Contacteer dan het inventaristeam.