Motiveringsplicht bij sloop en kap van vastgesteld erfgoed

Als er voor de sloop van een onroerend goed uit de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed of voor de kap van een onroerend goed uit de vastgestelde inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde een vergunning nodig is, dan moet je als vergunningverlener je beslissing motiveren en in de beslissing aangeven hoe je de erfgoedwaarden in acht hebt genomen. Deze verplichting geldt ongeacht of de inventaris is vastgesteld met een openbaar onderzoek.

We maakten een leidraad om je te ondersteunen in de beoordeling van sloopaanvragen van gebouwen en constructies opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed.