Netwerken

 

Erkende onroerenderfgoedgemeenten en IOED’s hebben er baat bij om onderling informatie en expertise uit te wisselen. Het Vlaams netwerk voor IOED’s en onroerenderfgoedgemeenten zorgt in de eerste plaats zorgen voor kennisverspreiding en informatiedoorstroming, maar kan ook een rol spelen in standpuntbepaling namens de lokale partners.

Met kennisverspreiding wordt zowel het contact tussen de erkende onroerenderfgoedgemeenten onderling bedoeld, als kennis doorgegeven vanuit het agentschap of andere instanties.