Gemeenten en kerkbesturen kunnen tot 15 april 2019 opnieuw een aanvraag indienen voor een begeleid haalbaarheidsonderzoek voor de volledige herbestemming of nevenbestemming van een parochiekerk. Het Projectbureau Herbestemming Kerken begeleidt dit traject.

Thema's

Bouwkundig erfgoed

DG Urban Matters keurde onlangs de samenstelling goed van de nieuwe Europese Urban Agenda cultuur en cultureel erfgoed. Ook wij maken deel uit van dit nieuwe partnerschap.