In februari 2021 keurde de Vlaamse Regering de Visienota Lokaal Onroerenderfgoedbeleid goed. De visienota vertrekt van het idee dat de zorg voor het onroerend erfgoed een gedeelde verantwoordelijkheid is voor het Vlaamse en lokale bestuursniveau. Lokale besturen - en vooral erkende onroerenderfgoedgemeenten - krijgen meer verantwoordelijkheid en ruimte om een lokaal onroerenderfgoedbeleid te ontwikkelen.

De Vlaamse Regering wijzigt nu principieel het Onroerenderfgoeddecreet om de uitvoering van de Visienota mogelijk te maken.

De Visienota Lokaal Onroerenderfgoedbeleid is een beleidsproject dat de samenwerking tussen Vlaanderen en de lokale besturen op het vlak van onroerend erfgoed hertekent. Alle informatie over deze visienota en de implementatie ervan kan je nu ook terugvinden op onze website.

Thema's

Archeologie

Bouwkundig erfgoed

Landschappen

Erkende metaaldetectoristen moeten tijdens het detecteren altijd hun legitimatiebewijs op zak hebben. Dat is een pasje op bankkaartformaat dat de metaaldetectorist ontving bij de brief met de erkenning. Omdat deze pasjes wel eens verloren of stuk durven gaan en men dan een nieuw diende aan te vragen, vervangen we dit pasje door een digitaal legitimatiebewijs. Via een QR-code kan je zo op elk gewenst moment je bewijs van erkenning tonen via je smartphone.