In een nieuw onderzoeksrapport geven we een stand van zaken over het Vlaamse Depotnetwerk. Het document gaat dieper in op wat het netwerk de afgelopen drie jaar realiseerde en formuleert een toekomsttraject.

Minister Geert Bourgeois, bevoegd voor Onroerend Erfgoed, stelde op dinsdag 13 november 2018 de jaarlijkse beleidsbrief Onroerend Erfgoed voor in de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed.

Op vrijdag 14 december stellen we het boek ‘Relicta Monografie 17. Merovingian Archaeology in the Low Countries 5’ aan je voor. Je bent van harte welkom vanaf 15.45 uur in de binnentuin op het gelijkvloers van het Herman Teirlinckgebouw in Brussel.

Thema's

Onderzoek