In de afgelopen weken waren we genomineerd voor twee prijzen in de digitale wereld: de e-Gov awards van Agoria en Digital/ICT Project of the Year van Roularta. We wonnen uiteindelijk niet, maar zijn toch bijzonder fier op het digitale product waarmee we deelnamen: de kaarten Hillshades en Skyview die we samen met Informatie Vlaanderen opmaakten.  

 

Thema's

Archeologie

Bouwkundig erfgoed

Landschappen

Onderzoek

Ons agentschap hecht veel belang aan een goede dienstverlening. We zetten in op klantentevredenheid omdat de burger dit verwacht van een moderne overheidsorganisatie. Tegelijk zijn we ervan overtuigd dat een goede dienstverlening het draagvlak voor onroerend erfgoed ten goede komt. Om onze dienstverlening continu te verbeteren en bij te sturen, lieten we dit jaar een grootschalig klantentevredenheidsonderzoek uitvoeren aan de hand van een enquête. We lieten ons hiervoor begeleiden door het onderzoeksbureau Indiville in samenwerking met CheckMarket.

Thema's

Onderzoek

De kaart van Gebieden waar Geen Archeologie (GGA) te verwachten valt, breidt opnieuw uit. De nieuwe versie (sinds 25 november 2019) is beschikbaar op het geoportaal. In gebieden die op de GGA-kaart staan aangeduid, is geen preventief archeologisch onderzoekstraject nodig bij de uitvoering van een vergunningsplichtige ingreep in de bodem.

Thema's

Archeologie