Geert Bourgeois zette op 14 maart 2019 zijn handtekening onder het ministerieel besluit tot de vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen. Aan dit ministerieel besluit ging een grootschalig openbaar onderzoek vooraf. 

Thema's

Bouwkundig erfgoed

Onderzoek

Regelgeving en beleid

Op 1 april 2019 veranderen er enkele zaken aan het luik archeologie van de onroerenderfgoedregelgeving, waaronder een meldingsplicht in plaats van de huidige bekrachtiging van archeologienota’s en nota’s.

Thema's

Archeologie

Eind 2018 organiseerden wij in het kader van het Europees erfgoedjaar een fotowedstrijd over erfgoed: Wiki loves heritage. Het objectief was om zo veel mogelijk nieuwe foto’s over erfgoed te verzamelen over erfgoed op het online platform Wikipedia. Onze actie was een succes. Uiteindelijk konden we maar liefst 4.300 nieuwe beelden bemachtigen. Op zaterdag deelden we in het Fotomuseum in Antwerpen prijzen uit aan de meest inspirerende inzendingen. 

 

Pilootproject met één toekomstplan voor natuur én erfgoed. Eén plan dat zowel de waardevolle natuur als het rijke erfgoed van het domein Bleyckhof in Oelegem (Ranst) beschermt en perspectief geeft. Dat is het doel van het geïntegreerd beheersplan dat we samen maakten met de eigenaars en het Agentschap voor Natuur en Bos. De beheerdoelstellingen- en maatregelen voor de komende vierentwintig jaar op het vlak van natuur en erfgoed zijn daarmee duidelijk en beter op mekaar afgestemd. Subsidieaanvragen kunnen ook sneller en efficiënter verlopen en voor een aantal beheerwerken zal zelfs geen toelatingsaanvraag meer nodig zijn.

Thema's

Landschappen