In 2018 werden bij de archeologische opgraving van 'De Meersen' in het hart van de middeleeuwse stad Ieper talrijke artefacten, sporen en structuren vanaf de 12e eeuw gevonden. De oudste sporen wijzen op de voorbereiding van het gebied voor bewoning. Vanaf het begin van de 13de eeuw werd een deel van het aangelegde grachtensysteem gedempt en bebouwd. Het noordelijke deel werd een woonzone, terwijl op het zuidelijke deel de Sint-Niklaaskerk met kerkhof gebouwd werd.

Thema's

Archeologie

Het agentschap Onroerend Erfgoed heeft op vraag van het Vlaams Depotnetwerk een herkenningsteken voor erkende onroerenderfgoeddepots ontwikkeld. Dat herkenningsteken creëert meer zichtbaarheid voor erkende depots en zet hun waardevolle werking in de kijker.

Voor grote restauratiewerken en investeringsprojecten aan of in beschermd onroerend erfgoed werken we in Vlaanderen sinds enkele jaren met thematische oproepen om een erfgoedpremie aan te vragen. Eind 2023 was er een oproep waarbij we op zoek gingen naar projecten die onroerend erfgoed bestemmen naar een woonfunctie. De focus lag op duurzaam wonen en slim omgaan met energie. Ook projecten waarbij geëxperimenteerd wordt met nieuwe en innovatieve woonvormen hadden een streepje voor.

Thema's

Herbestemming

Premies en financiële steun

Restauratie