Tussen maart 2010 en januari 2012 voerde het agentschap Onroerend Erfgoed archeologisch onderzoek uit op een terrein van 20 ha in Aalter, langs het kanaal Gent-Brugge. Het leverde een schat aan unieke informatie op over een periode die zich uitstrekt van de prehistorie tot de 18e eeuw. De opmerkelijke onderzoeksresultaten zijn nu gepubliceerd in het boek ‘Aalter-Woestijne, een geschiedenis van meer dan 5000 jaar’, in de reeks Relicta Monografieën. 

Thema's

Onderzoek

In 2018 vond in samenwerking met de Universiteit Gent een eerste studiedag plaats over de rol van geofysisch onderzoek in het proces van de archeologische praktijk. Dit resulteerde in een onderzoeksrapport met diverse bijdragen rond verschillende aspecten van deze onderzoekspraktijk. Op 27 mei 2020 organiseren we in het VAC Gent een vervolg op deze studiedag, waarbij de focus ligt op de integratie van geofysische methoden in multidisciplinaire projecten. Binnen, maar ook buiten de archeologie.

Thema's

Archeologie

Enkele zeldzame oudere beelden uitgezonderd, werden de eerste luchtfotografische opnames van Vlaanderen gemaakt tijdens de Eerste Wereldoorlog. Sindsdien is het landschap in Vlaanderen frequent en om diverse redenen vanuit de lucht gefotografeerd. Dit biedt een bijzonder rijk archief aan bronnen voor de studie van de evolutie van het landschap tijdens de laatste honderd jaar, en voor het herkennen van archeologische en historische sites. 

Dit jaar organiseren we voor de eerste keer verdiepende opleidingen voor de erkende archeologen. Noteer de data alvast in je agenda!

Thema's

Archeologie