2 bijkomende projectsubsidies 'archeologisch syntheseonderzoek 2019'

Archeologie

Matthias Diependaele, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, kent 2 bijkomende projectsubsidies archeologisch syntheseonderzoek toe om de subsidies voor 2019 af te ronden.

Eind augustus werd al 660.000 euro toegekend aan vier projectvoorstellen. Twee andere projecten moesten dit verkiezingsjaar nog even wachten tot alle financiën konden worden vrijgemaakt. In totaal investeert de Vlaamse Regering dit jaar iets minder dan 1 miljoen euro in 6 grote archeologische syntheseonderzoeken.

 

Het gaat om volgende twee projecten:

Vlaams Erfgoed Centrum bvba: Potstallen, een landbouwinnovatie uit de Romeinse tijd van Vlaamse bodem?

Hoewel potstallen uit de Romeinse tijd met enige regelmaat worden gevonden en er in het verleden al onderzoek naar is gedaan, ontbreekt tot op vandaag een evaluerende studie naar dit fenomeen. Bouwend op de oogst van Malta‐onderzoek en tien jaar na de vorige synthese, stelt dit project het fenomeen van de potstallen centraal.

De centrale doelstellingen zijn het exploreren van de dataset in functie van het beter begrijpen van de verspreiding en het functioneren van het fenomeen, evenals om handvaten uit te werken die toelaten om het wetenschappelijk potentieel van deze essentiële onderdelen van Midden‐Romeinse boerderijen in toekomstig onderzoek ten volle te gebruiken.

 

Erfpunt, cel onderzoek: Het geschrankt vierbeukig gebouwtype: een studie naar bewoning in de late ijzertijd en vroeg-Romeinse periode in Vlaanderen.

De indieners willen een grondige synthese maken van het ‘geschrankt vierbeukig gebouwtype’. Ondanks dat er al heel wat exemplaren van dit gebouwtype bekend zijn, blijft de datering ervan eerder vaag. Dit project wil de dateringsproblematiek oplossen, gebaseerd op een groot aantal nieuwe C14-dateringen. Dit onderzoeksproject levert een bijdrage aan het onderzoek van een cruciale periode uit onze voorgeschiedenis, met name de laatste fasen van de ijzertijd en overgang naar de vroeg-Romeinse periode.