231 steden en gemeenten planten op 11 november een nieuwe vredesboom

Landschappen

Op 11 november planten 231 steden en gemeenten in Vlaanderen een nieuwe herdenkingsboom, een vredesboom. Dit om de herdenkingsperiode rond 100 jaar Eerste Wereldoorlog officieel af te sluiten.

 

Samen met het Agentschap Natuur en Bos en het Projectsecretariaat 100 jaar Groote Oorlog organiseren we dit herdenkingsevenement. Het planten van herdenkingsbomen is een oude traditie. Door het planten de boom creëren de steden en gemeenten een levend monument dat de komende decennia zichtbaar zal blijven.

Al eeuwenlang bestaat de traditie om op een centrale plaats in een gemeenschap een boom aan te planten om een bepaalde gebeurtenis te herdenken. Al die bomen noemen we ‘herdenkingsbomen’. Het gaat om bomen die verwijzen naar scharniermomenten in de geschiedenis. Soms kunnen ze ook een specifiekere naam hebben:

Vrijheidsbomen: een vrijheidsboom is een boom die staat voor vrijheid en democratie. Deze boom was een veelgebruikt symbool van de vernieuwende maatschappij die er kwam na het einde van het Ancien Régime. Ook de opstand tegen de Oostenrijkers (1789) en de Belgische revolutie werden herdacht door het planten van vrijheidsbomen.

Vredesbomen: een vredesboom is een vrijheidsboom die na de bevrijding werd geplant (na de Eerste of Tweede Wereldoorlog). In 2018 planten we opnieuw vredesbomen, om het einde van WOI te herdenken.

Eeuwfeestbomen: een herdenkingsboom aangeplant bij de viering van het honderdjarig bestaan van België (1930).

Koningsbomen: de zestigste verjaardag van Koning Boudewijn en zijn veertig jaar koningschap in 1990 gaven aanleiding tot het aanplanten van tientallen Koningsbomen.  

 

Meer informatie over het project vredesbomen vind je bij onze collega's van het Projectsecretariaat 100 jaar Groote Oorlog en het Agentschap Natuur en Bos.