Aanpassing afspraken oproep projectbureau herbestemming kerken

Bouwkundig erfgoed

De afspraken om je kandidaat te stellen voor een begeleid haalbaarheidsonderzoek voor een her-/nevenbestemming van een parochiekerk zijn aangepast.

 

Veel gemeenten en kerkbesturen moeten geplande gesprekken over een gezamenlijke kandidaatstelling voor een haalbaarheidsonderzoek voor de her-/nevenbestemming van een parochiekerk annuleren. Hierdoor wordt de uiterste datum om in te dienen (21 april) eventueel niet gehaald.
Het Projectbureau stelt voor dat gemeenten en kerkbesturen die zich in deze situatie bevinden uiterlijk tegen 15 april contact nemen met projectbureau@herbestemmingkerken.be. Op basis van de lokale situatie en stand van zaken kunnen dan bilateraal andere afspraken gemaakt worden omtrent hun (eventuele) kandidaatstelling.