Aanpassingen aan de beslissingsboom voor verplicht archeologisch vooronderzoek

Archeologie

De beslissingsboom voor verplicht archeologisch vooronderzoek bij het aanvragen of verlenen van omgevingsvergunningen kreeg een update. Met deze aanpassingen willen we louter de lees- en gebruikservaring verhogen. De archeologieregelgeving wijzigde niet.

Ben je van plan om een bouwproject of andere werken uit te voeren waarvoor je een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of voor het verkavelen van gronden nodig hebt? Dan ben je in bepaalde gevallen verplicht om een archeologienota toe te voegen aan je vergunningsaanvraag.

Aan de hand van de beslissingsboom kan je zelf nagaan of een archeologisch vooronderzoek in jouw situatie verplicht is.