Afwegingskader voor actieve landbouwbedrijven in beschermd erfgoed

Als agentschap maken we dagelijks weloverwogen afwegingen wanneer we om advies gevraagd worden bij een stedenbouwkundige vergunning of een aanvraag tot toelating. Om je een duidelijk inzicht te geven in de criteria die bij advisering meespelen en om een uniforme aanpak in de adviesverlening over heel Vlaanderen te garanderen, maken we afwegingskaders.
In het pas gepubliceerde afwegingskader voor actieve landbouwbedrijven in beschermd erfgoed zoeken we naar een evenwichtige oplossing voor actieve landbouwers die hun beroep uitoefenen en verder willen zetten op of in beschermd erfgoed. Hierbij houden we rekening met het behoud van de erfgoedwaarden, de landschappelijke setting en de agrarische context.

Het nieuwe afwegingskader wordt gebruikt bij het adviseren van elke stedenbouwkundige aanvraag van een landbouwer die werken wil uitvoeren aan of in zijn/haar beschermd monument, landschap, stads- of dorpsgezicht of archeologische site. Op die manier is het voor de aanvrager en voor de vergunningverlener bij de start duidelijk wat de criteria zijn en hoe het ideale procesverloop er uit ziet.

Ben je een actieve landbouwer en wil je werken uitvoeren aan beschermd erfgoed? Lees dan zeker dit afwegingskader.

We raden je ook aan om in een zo vroeg mogelijk stadium (=nog vóór een officiële vergunnings- of toelatingsaanvraag wordt ingediend) contact op te nemen met ons agentschap of  het Departement Landbouw en Visserij. Zo kunnen we samen je vraag bekijken en zoeken naar oplossingen.

Je kan het afwegingskader downloaden via de publicatiewebsite van de Vlaamse overheid.

 

Foto: copyright Johan Vanhemmens