Alle archeologische rapporten uit periode 2004-2018 online beschikbaar

Archeologie

Eind oktober 2018 maakten we de rapporten over archeologische opgravingen uit de periode 2008-2011 online beschikbaar. Intussen zijn ook de archeologische rapporten uit de periode 2004-2018 digitaal te raadplegen in ons Open Archief (OAR).

Sinds 2004 moet er over elke archeologische opgraving en over elk proefsleuvenonderzoek een rapport ingediend worden bij ons agentschap. Deze rapporten waren tot nu toe enkel raadpleegbaar in een papieren versie in onze bibliotheek. Daar is ondertussen verandering in gekomen.

Na de 450 rapporten uit 2008-2011, zijn nu ook alle archeologische rapporten beschikbaar die in het kader van het archeologiedecreet zijn ingediend bij ons agentschap in de periode 2004 - 2018. Het gaat hierbij om zowel de rapporten van de archeologische opgravingen als van de proefsleuvenonderzoeken. Dit zijn er in totaal 3800!

Je kan de rapporten op OAR terugvinden onder de reeks Rapporten Onroerend Erfgoed Vlaanderen (ROEV). Je kan zoeken op auteur, titel, jaar en reeks.

Via deze digitaliseringscampagne maken we deze schat aan onderzoeksinformatie toegankelijk voor alle geïnteresseerden uit de archeologische sector en daarbuiten.

Sommige van deze rapporten bevatten uitgebreide bijlagen. Deze foto’s, autocadbestanden, gislagen, … kan je niet online raadplegen. Dit is steeds duidelijk aangegeven in het Open Archief. Je kan ze wel opvragen in onze bibliotheek.