Archaeologia Belgica online beschikbaar

Het tijdschrift dat bijna 40 jaar geleden voor het laatst verscheen, is binnenkort integraal digitaal te raadplegen.

 

Een deel van de publicatie Archaeologia Belgica is vanaf vandaag voor het eerst digitaal beschikbaar via het Open Archief van Onroerend Erfgoed. Tussen 1950 en 1984 deelden tientallen archeologen de resultaten van hun wetenschappelijke onderzoek met de archeologische gemeenschap via deze reeks, uitgegeven door de toenmalige Nationale Dienst voor Opgravingen. In totaal verschenen er 254 nummers. 

De inhoud van de bijdragen is vandaag nog steeds relevant voor het archeologisch onderzoek in Vlaanderen en daarbuiten, maar de reeks is al geruime tijd niet meer te koop. Hoewel meerdere bibliotheken de nummers aanbieden op papier, verwacht de hedendaagse onderzoeker steeds meer een online raadpleegbaar exemplaar te vinden. Digitalisering lag dus voor de hand.

Het online plaatsen van de volledige reeks Archaeologia Belgica is vanwege haar ouderdom en de huidige auteurswet een quasi onmogelijke taak. Het traceren van elke auteur, of van de erfgenamen van de overleden auteurs, om hun toestemming te vragen is onbegonnen werk. Toch hebben we een aantal van de jongste auteurs bereid gevonden gekregen om hun teksten online te plaatsen. Het zijn deze teksten die vanaf vandaag raadpleegbaar via OAR.

Vanaf 1 juni 2021 zal ook de rest van de reeks Archaeologia Belgica online beschikbaar zijn in het digitale archief van Onroerend Erfgoed. Hierbij doen wij een oproep aan alle rechthebbenden die we nog niet konden bereiken, om ons te contacteren voor de overdracht van de rechten, of om publicatievoorwaarden af te spreken. Dat kan via bib@onroerenderfgoed.be