Archeologieregelgeving wijzigt op 1 april 2019

Archeologie

We berichtten in maart al over de wijzigingen aan de archeologieregelgeving die op 1 april 2019 in werking treden. De belangrijkste wijzigingen vatten we hier voor je samen.

 

We pasten ondertussen de informatie op onze website aan (met uitzondering van oude nieuwsberichten en blogs). De beslissingsboom voor verplicht archeologisch vooronderzoek bij vergunningen kreeg een update en ook de nieuwe formulieren kan je meteen gebruiken. De volgende maanden zullen we stelselmatig onze folders aanpassen. 

Het archeologietraject

Er zal nog steeds in bepaalde gevallen een archeologienota bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning gevoegd moeten worden, maar de procedure verandert. De indiening is een melding en de bekrachtiging is een aktename. Voortaan meldt de erkend archeoloog de (archeologie)nota. Dat doe hij of zij in praktijk op dezelfde manier als vroeger. De behandelingstermijn verkort bovendien van 21 kalenderdagen naar 15 kalenderdagen.

Ook de melding van vooronderzoek met ingreep in de bodem verandert: die wordt een toelating. Een erkend archeoloog vraagt voortaan een toelating aan via het archeologieportaal. 

Meer informatie over het archeologietraject:

De erkenning als archeoloog

Voortaan zullen er twee types erkende archeoloog zijn: een type 1 die alle vormen van archeologisch onderzoek kan uitvoeren, en een type 2 die enkel vooronderzoek zonder ingreep in de bodem kan uitvoeren en daar archeologienota’s over kan melden. Een nieuwe voorwaarde voor beide types is het volgen van een basisopleiding over de Code van Goede Praktijk, voorafgaand aan de erkenningsaanvraag.

Omdat er heel wat termen veranderen in de regelgeving, kreeg ook de Code van Goede Praktijk een update. Vanaf 1 april geldt daarom versie 4.0 als de nieuwe CGP.

Meer informatie over: 

Premies

Voor occasionele bouwheren bestaat er al langer de premie voor buitensporige opgravingskosten. Voortaan bedraagt de premie 80% van de forfaitair bepaalde kosten in plaats van 40%.

Er komt ook een premie voor vooronderzoek met ingreep in de bodem. De nieuwe premie geldt enkel voor occasionele bouwheren en voor vooronderzoek met ingreep in de bodem. Onder ingreep in de bodem verstaan we archeologisch verkennend en waarderend booronderzoek, proefsleuven en proefputten en proefputten in functie van prehistorische artefactensites. Voor deze premie is eerst nog een Ministerieel Besluit nodig. We houden je op de hoogte vanaf welke datum je deze premie kan aanvragen.

Meer informatie over: