Attesten voor vermindering van de personenbelasting opnieuw beschikbaar

Premies en financiële steun

Eigenaars, erfpachthouders, vruchtgebruikers en opstalhouders van beschermd onroerend erfgoed kunnen opnieuw attesten aanvragen voor vermindering van de personenbelasting voor uitgaven die ze gemaakt hebben voor onderhoud of restauratie van het erfgoed.

Om de bestaande belastingvermindering te optimaliseren, was een aanpassing nodig van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en het bijhorende Koninklijk Besluit. Op 20 april 2018 bekrachtigde de Vlaamse Regering het decreet met de wijziging van het Wetboek. Het ministerieel besluit dat de procedure regelt, werd op vrijdag 23 november goedgekeurd

Nog tot 15 januari 2019 kan je attesten aanvragen voor uitgaven die je gemaakt hebt in het jaar 2018 (aanslagjaar 2019). Het aanvraagformulier voor een attest en meer informatie over de voorwaarden vind je op de pagina over de vermindering van de personenbelasting