Beschermd en geïnventariseerd bouwkundig erfgoed vrijgesteld van de renovatieverplichting

Bouwkundig erfgoed

Sinds 1 januari 2023 geldt er een renovatieverplichting voor residentiële gebouwen bij overdracht van het pand. Sinds 2022 geldt deze al voor kleine en grote niet-residentiële gebouwen. Beschermd erfgoed en geïnventariseerd bouwkundig erfgoed zijn vrijgesteld van bepaalde eisen uit beide renovatieverplichtingen.

Alle ééngezinswoningen en appartementen die vanaf 2023 zijn aangekocht met label E of F, moeten verplicht gerenoveerd worden naar label D of beter, binnen de 5 jaar na aankoop. Dit moet bewezen worden met een nieuw EPC.
Een woongebouw dat een beschermd monument is, dat deel uitmaakt van een beschermd cultuurhistorisch landschap, stads- of dorpsgezicht of voorkomt in de inventaris van bouwkundig erfgoed, is vrijgesteld van de renovatieverplichting. Voor kleine en grote niet-residentiële erfgoedpanden geldt een gedeeltelijke vrijstelling.
Notarissen en verkopers zijn verplicht om de renovatieverplichting, als ook de vrijstellingen voor beschermd en geïnventariseerd bouwkundig erfgoed te vermelden in onderhandse aktes (compromis) voor verkoop, erfpacht en opstalrecht.
Of een pand beschermd is of opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed kan je opzoeken via ons Geoportaal. Via het juridische profiel op het Geoportaal kan je een Perceelsrapport downloaden. Dat rapport geeft een overzicht van het erfgoed waaraan een erfgoedstatuut en dus juridische gevolgen verbonden zijn. Je kan het rapport downloaden nadat je op een perceel klikt op de kaart. Meer informatie over het opzoeken van het erfgoedstatuut en het Perceelsrapport vind je via deze webpagina

Meer informatie over de verplichting en de bijzondere situaties lees je op de website van de Vlaamse overheid: