Blader door landschappen

Nadat je de brochure ‘Landschappen, een kennismaking’ hebt gelezen, heeft de actuele landschapszorg in Vlaanderen geen geheimen meer voor jou.

Ben je nog niet vertrouwd met de finesses van een beschermd landschap, een ankerplaats of een erfgoedlandschap? De brochure licht de actuele landschapzorg op een bevattelijke manier toe. Als eigenaar, erfpachter, vruchtgebruiker en opstalhouder kom je meer te weten over het wettelijke kader van de waardevolle landschappen, je rechten, plichten en financiële voordelen. Deze informatie vormt de stapsteen voor een beter landschapsbehoud en -beheer in Vlaanderen.

Vanaf vandaag kun je de brochure  ‘Landschappen, een kennismaking’ bestellen of downloaden bij het bestelloket van de Vlaamse overheid.