Boekvoorstelling: Het vroegmiddeleeuwse grafveld van Broechem

Archeologie

Op vrijdag 14 december stellen we het boek ‘Relicta Monografie 17. Merovingian Archaeology in the Low Countries 5’ aan je voor. Je bent van harte welkom vanaf 15.45 uur in de binnentuin op het gelijkvloers van het Herman Teirlinckgebouw in Brussel.

De toevalsvondst van twee intacte Merovingische potjes in 2001 leidde tot een grootscheeps archeologisch onderzoek in de wijk Nierlenders te Broechem. Tijdens het onderzoek, gespreid over de jaren 2001-2003 en 2007-2010, kwam een uitgestrekt Merovingisch grafveld aan het licht. Met 513 graven is dit tot nu toe zelfs het grootste vroegmiddeleeuwse grafveld van Vlaanderen!

De onderzoeksresultaten zijn nu te boek zijn gesteld. De publicatie die op 14 december wordt voorgesteld, bestaat uit 2 volumes met in totaal 893 pagina’s. In het eerste volume zijn de resultaten van het onderzoek gebundeld. Dit is het eerste vroegmiddeleeuws grafveld in Vlaanderen waarvoor ook belangrijke interdisciplinaire bijdragen zijn opgenomen: textiel- en lederonderzoek en kostuumstudie, houtanalyses, fysische antropologie op crematie- en tandenresten, zaden- en vruchtenonderzoek, houtskoolanalyses, strontiumisotopen-analyses, … Het tweede volume bestaat uit een uitgebreide catalogus van de graven en overige sporen, rijk gestoffeerd met grafplannen en tekeningen van de vondsten.

Voorlopig kan je deze publicatie nog niet digitaal raadplegen. Een beperkt aantal boeken zal te koop aangeboden worden tijdens de boekvoorstelling. Nadien kan je het boek rechtstreeks bestellen bij Habelt Verlag voor 159,00 euro voor de twee volumes samen.

Je kan niet meer inschrijven voor deze boekvoorstelling.