Bouwkundig erfgoed in Heverlee en Wijgmaal geïnventariseerd en vastgesteld

Bouwkundig erfgoed

De stad Leuven werkte van 2016 tot 2019 samen met ons aan de inventaris van het bouwkundig erfgoed in Heverlee en Wijgmaal. Vorige week stelde de stad Leuven de bijzonder interessante resultaten van dit project voor aan de pers. We geven je graag mee hoe je meer informatie vindt over de erfgoedwaarde van deze panden en het lopende openbare onderzoek. Je leest ook wat de rechtsgevolgen zijn voor de opgenomen panden.

Inventariseren van bouwkundig erfgoed in Heverlee en Wijgmaal

De stad Leuven werkte samen met ons aan de inventaris van het bouwkundig erfgoed in Heverlee en Wijgmaal. We deden samen het veldwerk en de selectie van het erfgoed. Een erfgoedambtenaar van de Stad Leuven deed het onderzoek en schreef de teksten uit, wij zorgden voor de redactie van de teksten en publiceerden alle gegevens op de inventariswebsite.

Ruim 1.300 panden en constructies werden toegevoegd aan de inventaris omwille van hun erfgoedwaarde. Hiervoor werden 268 wetenschappelijke inventarisfiches toegevoegd, 217 fiches voor Heverlee en 51 fiches voor Wijgmaal. In de fiches lees je waarom de gebouwen vanuit historische of architecturaal oogpunt waardevol zijn. Je kan de volledige beschrijving van alle geselecteerde panden opzoeken via het zoekformulier in de wetenschappelijke inventaris van het agentschap: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/zoeken (zoek bij “Locatie”).

Waarom inventariseren we?

Erfgoedpanden geven kleur aan de stad, ze bepalen het karakter van de straten. Eigenaars mogen fier zijn op het erfgoed dat zij met hun goede zorgen in stand houden. Samen met de stad Leuven willen we het behoud van deze interessante panden stimuleren en elk zetten we daarvoor een instrument in. De stad Leuven zorgt met een gemeentelijke verordening voor het erfgoed op haar grondgebied. Het agentschap Onroerend Erfgoed legt deze panden voor in het openbaar onderzoek waarmee de vaststellingsprocedure voor de inventaris van de provincie Vlaams-Brabant start. We leggen hieronder uit wat dat inhoudt.

Gemeentelijke en gewestelijke rechtsgevolgen voor de geselecteerde  erfgoedpanden

De stad Leuven zet met een sterk stedelijk onroerenderfgoedbeleid en met een erfgoedpremie in op het behoud van het erfgoed in de stad. Met een gemeentelijke erfgoedverordening schreven ze voorschriften uit voor erfgoedpanden en erfgoedclusters. Op hun website kan je opzoeken wat de gevolgen zijn voor elk pand, en of jouw eigendom in de verordening is opgenomen. Plan je werken aan een erfgoedpand? De stad helpt je met een erfgoedpremie.

Het agentschap Onroerend Erfgoed neemt de panden in Heverlee en Wijgmaal mee in de vaststellingsprocedure voor de inventaris van het bouwkundig erfgoed in de provincie Vlaams-Brabant. Wanneer deze inventaris door de bevoegde minister is vastgesteld, dan gelden een aantal rechtsgevolgen ten aanzien van dit erfgoed. Over welke rechtsgevolgen het gaat, lees je hier.
Wil je meer weten over de verschillende statuten die het Vlaamse gewest aan onroerend erfgoed kan geven? Dat lees je hier.

Het lopende openbaar onderzoek voor erfgoed in Vlaams-Brabant: waar vind ik het dossier?

De vaststellingsprocedure voor de inventaris van het bouwkundig erfgoed in Vlaams-Brabant startte met een openbaar onderzoek. Gedurende dit onderzoek kan iedereen een opmerking of bezwaar indienen over de gegevens die voorliggen in het dossier. Dat dossier bevat ook de gegevens van Heverlee en Wijgmaal, en je vindt het op onze website. Op die website staan ontzettend veel gegevens, omdat al het bouwkundig erfgoed in de provincie deel uitmaakt van het dossier. We leggen je graag uit hoe je het dossier het beste raadpleegt.

Je kunt op twee manieren zoeken of een pand of constructie vastgesteld wordt:

Via de kaart bovenaan de pagina. Op kaart van de provincie Vlaams-Brabant staat het bouwkundig erfgoed aangeduid. In het tekstveldje bovenaan de kaart kan je een adres ingeven. De percelen van alle panden en constructies zijn afgebakend met een gekleurd vlak of “polygoon”. Als je daarop klikt, krijg je meer informatie over het bouwkundig erfgoed: de benaming van het bouwkundig erfgoed en een korte beschrijving op basis van de erfgoedkenmerken. Je kan deze kaart ook downloaden als json en inladen in een GIS-programma of json-viewer.
Tip: Indien je problemen ondervindt bij het raadplegen van de kaart, open de webpagina dan in een andere browser, zoals Google Chrome.

Via de lijsten. Je kunt de adressen van de panden en constructies opzoeken in een overzichtslijst, gesorteerd op gemeente en straatnaam. Je vindt zowel een lijst van het vast te stellen bouwkundig erfgoed als een lijst van het niet langer vast te stellen bouwkundig erfgoed onder de titel “Downloads” (rechts op de webpagina).

Op de pagina van het openbaar onderzoek, onder de kaart, vind je alle informatie over de manier waarop je een bezwaar of een opmerking kunt indienen.

Vragen?

Voor vragen over de gemeentelijke verordening, en over de beschrijving van de panden, kun je terecht bij de stad Leuven:  onroerend.erfgoed@leuven.be.
Voor vragen over het openbaar onderzoek kun je terecht bij het agentschap Onroerend Erfgoed: inventaris@onroerenderfgoed.be.

Termijn openbaar onderzoek verlengd

Het openbaar onderzoek liep normaalgezien van 2 maart tot en met 30 april 2020. Naar aanleiding van de coronacrisis keurde de Vlaamse Regering een besluit goed met noodmaatregelen en later ook een aanpassing hiervan. De termijn van dit openbare onderzoek is op dit moment geschorst tot 11 mei 2020. De resterende termijn van 38 dagen loopt verder na die datum. Dit betekent in de praktijk dat het onderzoek wordt verlengd tot 18 juni 2020