Code van Goede Praktijk versie 3.0

Archeologie

Anderhalf jaar na de invoering van versie 2.0 van de Code van Goede Praktijk voor Archeologie en Metaaldetectie was het tijd voor een actualisering. De nieuwe versie van de Code, versie 3.0, zal van kracht zijn vanaf 1 oktober 2018.

De actualisatie van de Code van Goede Praktijk kwam er op aanzet van de Vlaamse Regering, maar vormde een geschikte gelegenheid om in overleg met VONA (Vlaamse ondernemers in archeologie), aardkundigen, depotverantwoordelijken en anderen uit de archeologische sector in te spelen op de praktijkervaringen tot nu toe. De nadruk van de wijzigingen ligt vooral op:

  • het uitbreiden van het toepassingsgebied van de archeologienota met beperkte samenstelling,
  • het reduceren van de omvang en diepgang van het archeologierapport en het bijstellen van de verwachtingen daaraan,
  • het scherper stellen en inperken van de handelingen die nodig zijn in het kader van aardkundig onderzoek en de inzet van de aardkundige daarbij,
  • het beperken van het aantal natuurwetenschappelijke stalen dat men ongezeefd moet bijhouden en het volume daarvan, en
  • het wegwerken van passages die tot foutieve interpretaties leidden en daarmee tot overbodige inspanningen.

Op deze manier streeft versie 3.0 van de code van goede praktijk naar een nog betere kosten-baten verhouding tussen de te leveren inspanningen en de onderzoeksresultaten die daaruit volgen.

De wijzigingen die het Onroerenderfgoeddecreet onlangs onderging als gevolg van de ex post-evaluatie kregen nog geen doorvertaling in deze versie van de Code van Goede Praktijk. Dat is pas mogelijk wanneer deze wijzigingen in werking treden, en dat kan gebeuren nadat ook het Onroerenderfgoedbesluit gewijzigd is. Voor deze doorvertaling zal later een nieuwe versie van de code van goede praktijk volgen.

De nieuwe versie van de Code van Goede Praktijk die geldt vanaf 1 oktober 2018, is beschikbaar in een gewone versie en in een versie met de wijzigingen ten opzichte van versie 2.0.