Congres 'Bestemming erfgoed': foto's, presentaties en keynotes

Wat is de rol van ‘de plek’ en hoe bepaalt die onze beleving van erfgoed? Op 26 en 27 oktober 2023 brachten we de erfgoed- en toerismesector samen tijdens een tweedaags congres en gingen we met professionals, academici, erfgoedbeheerders en beleidsmakers op zoek naar antwoorden.

Elke dag komen we bewust of onbewust in aanraking met erfgoed. Erfgoed wekt bepaalde belevingen op bij bewoners en bezoekers. Waar dit erfgoed zich bevindt, speelt daarbij een belangrijke rol. Sommige plekken zijn authentiek, andere zijn hun betekenis kwijtgeraakt, ontoegankelijk geworden of herdoopt tot iets nieuws. Het congres ‘Bestemming Erfgoed – in gesprek met de plek’ verkent de mogelijkheden om plekken ten volle te laten beleven.

Samen gingen we op zoek naar antwoorden op vragen als:

  • Hoe maak je bezoekers bewust van de betekenis van de plek? 
  • Wat met (onroerend) erfgoed dat niet meer in situ wordt bewaard? 
  • Hoe laat je een verdwenen plek her(be)leven? 
  • Wat is de toegevoegde waarde van immaterieel erfgoed bij de beleving van een plek? 
  • Hoe houd je een erfgoed interessant? Met zintuiglijke ervaringen?

Tijdens het congres gingen deelnemers uit de verschillende sectoren in gesprek over hun standpunten ten aanzien van erfgoedbeheer en -ontsluiting. Er zijn heel wat nieuwe contacten gelegd en afspraken gemaakt om in de toekomst sectoroverschrijdend samen te werken.

Hoe gaat dit nu verder?

Het congres is ten einde, maar nu vertrekken we pas echt richting de ideale ontsluiting en bewaring van erfgoed. We doen dit niet alleen, maar wel samen met onze collega's van Toerisme Vlaanderen, departement Cultuur, Jeugd en Media en onze sectoren.

De vragen en thema's die vanuit het interactieve gedeelte naar boven zijn gekomen, vormen de basis voor toekomstige samenwerkingen en manieren van samenwerkingen.

Begeestering in Beweging

Deze video wordt niet getoond omdat je geen toestemming hebt gegeven voor de nodige sociale media cookies. Je kan jouw cookievoorkeuren hier aanpassen.

Download hier de presentaties en de keynotes

Blader door het fotoalbum