Cultusplaats en heilig bos uit de Keltisch-Romeinse periode opgegraven in Peer

In Grote-Brogel, Peer, troffen archeologen van ons agentschap twee cultusplaatsen aan uit de overgang van de Keltische periode en de Romeinse tijd.

Op de site zijn erg veel vondsten ontdekt. Tijdens een eerste opgraving eind 2015 vonden archeologen meer dan 300 munten, 340 mantelspelden en 26 armbanden in brons. Verder werden vingerringen, haarspelden, paardentuig en enkele miniatuurvoorwerpen opgegraven. De vroegste munten die we vinden wijzen op een datering in de 2de helft van de 1ste eeuw v. Chr., één of twee decennia na de verovering van onze gebieden door Caesar.

Tijdens een tweede opgravingscampagne werden talrijke offerkuiltjes aangetroffen met verbrande offers, aardewerk, meer dan 150 munten, 380 mantelspelden en 35 armbanden waarvan de meeste volledig zijn. Heel interessant voor de archeologen zijn de kuiltjes met verbrand dierenbeen, die duiden op het houden van rituele maaltijden op de cultusplaats, of kan het resultaat zijn van het offeren van dieren, die later verbrand werden.

Het grote aantal vondsten op de site, de vroege datering en de aard van de sporen en vondsten maken van de cultusplaats van internationaal belang voor het bestuderen van de religie en de rituele praktijken in deze belangrijke overgangsperiode.

Het Gallo-Romeins Museum in Tongeren bekijkt of zij de collectie kunnen opnemen.

‘Igor Philtjens, gedeputeerde van Toerisme, Cultuur en Erfgoed van de provincie Limburg heeft aan het Gallo-Romeins Museum de opdracht gegeven om na te gaan of en hoe de stukken kunnen verworven worden.’

Minister-president Geert Bourgeois: "Voor de twee cultusplaatsen uit de overgangsperiode van de Keltische periode naar de Romeinse tijd bleek behoud in situ niet mogelijk aangezien de site sterk onderhevig was aan erosie. Ik besliste daarom in 2014 om deze sites uitzonderlijk te laten opgraven. Het betreft de rijkste cultusplaats die ooit in Vlaanderen is opgegraven".