Data verdiepende opleidingen archeologie gekend

Erkenningen

Dit jaar organiseren we voor de eerste keer verdiepende opleidingen voor de erkende archeologen. Noteer de data alvast in je agenda!

Naast de basisopleiding over de Code van Goede Praktijk bieden we in 2020 verschillende verdiepende opleidingen over de code aan. Elke erkend archeoloog dient om de twee jaar minstens één verdiepende opleiding te volgen. Deze opleidingen planden we dit jaar alvast in: 

  • 25 april 2020: JAR - Romeinendag in Gent, georganiseerd door Signa Romana, het comité voor de bevordering van het onderzoek in de Gallo-Romeinse archeologie 
  • 27 mei 2020: Toepassing van geofysische technieken in de preventieve archeologie, deel 2 (in het VAC in Gent) (en niet op 26 mei zoals eerder gecommuniceerd)
  • 3 juni 2020: Deponering en conservatie in samenwerking met het Vlaams Depotnetwerk (in het Herman Teirlinckgebouw in Brussel)
  • 19 juni 2020: Resultaten van de projectsubsidies voor archeologisch syntheseonderzoek 2018-2019 (in het Herman Teirlinckgebouw in Brussel)
  • 24 september 2020: Bouwarcheologie en petrografie in samenwerking met Raakvlak (in Brugge)

Update 15 april 2020: de verdiepende opleidingen archeologie die voor de zomer gepland stonden, worden geannuleerd gezien de omstandigheden. Eens de maatregelen versoepeld zijn, bekijken we wanneer en hoe we deze opleidingen opnieuw kunnen inplannen. We houden jullie op de hoogte.