De aanvraagformulieren voor de erfgoedpremie via oproep zijn beschikbaar

Premies en financiële steun

Je kan vanaf nu een conceptdossier indienen voor één van de oproepen voor een erfgoedpremie.

Voor grote restauratiewerken en investeringsprojecten aan of in beschermd onroerend erfgoed werken we voortaan met thematische oproepen om een erfgoedpremie aan te vragen. Om nieuwe wachtlijsten te voorkomen, werken we met een vooraf vastgelegd budget.

Deze nieuwe procedure om een erfgoedpremie voor grotere werken aan te vragen, bestaat uit twee rondes: een preselectieronde, waarbij een jury het conceptdossier in een vroeg stadium beoordeelt, en een definitieve indieningsronde, waarbij de geselecteerde kandidaten het eigenlijke premiedossier kunnen indienen. Na deze indiendatum behandelen we deze dossiers binnen de vier maanden, waarna meteen de vastlegging van de premie volgt.

Duidelijke vaste indieningstermijnen

De indieningstermijnen zijn vast en keren jaarlijks terug. Uiterlijk op 1 oktober van elk jaar lanceren we de oproepen. Na de lancering van de oproep, heb je tot 1 februari van het volgende jaar de tijd om een dossier in te dienen voor de preselectieronde. Een jury beoordeelt je dossier en geeft advies aan de minister. De minister beslist uiterlijk op 1 juni van datzelfde jaar welke dossiers geselecteerd zijn en verder uitgewerkt kunnen worden.

Met andere woorden: een duidelijke procedure met vaste data en een realistische termijn.

7 oproepen in 2021

Voor 2021 zijn er 7 thema’s en dus 7 oproepen.

Iedere oproep legt een ander inhoudelijk accent. Voor elke oproep is er een welbepaalde doelgroep, beschikbaar budget, set van deelnemingsvoorwaarden en beoordelingscriteria en een specifieke jurysamenstelling bepaald. Klik hieronder door op de linken om de bepalingen en voorwaarden per oproep te kennen. Op deze pagina's vind je ook telkens het juiste aanvraagformulier terug.

Normale oproepen:

Relance oproepen:

Uitzonderlijk versnelde procedure voor relance thema’s

Voor de relance thema’s verkorten we eenmalig de doorlooptijd omdat in deze bijzondere tijden nog korter op de bal te spelen, nieuwe investeringen mogelijk te maken en zo zuurstof te geven aan onze sector.

Daarom kunnen preselectiedossiers voor relance oproepen uitzonderlijk ingediend worden tot uiterlijk 1 november 2021. Een versnelde versie van de procedure zorgt dat de vastlegging van de premie nog in 2022 kan gebeuren.

Hoe begin je eraan?

Een nieuwe procedure vraagt de nodige bezinktijd en voorbereidingstijd om een preselectiedossier op te maken. Plan je werken die in een thema passen? Lees de bepalingen en voorwaarden in de oproep grondig na. Bespreek de werken met je consulent en werk een preselectiedossier uit zoals aangegeven in de oproep. Vul daarna tijdig het online aanvraagformulier in dat je vindt op elke oproeppagina. Elke oproep heeft een eigen aanvraagformulier.

Heb je nog vragen over de procedure, neem dan contact met ons op via oproepen.oe@vlaanderen.be. Heb je nog vragen over jouw specifiek dossier, neem dan contact op met je erfgoedconsulent.