De Romeinen van Tour & Taxis

Archeologie

In ons eigenste kantoorgebouw in Brussel loopt voortaan de kleine maar fijne tentoonstelling 'De Romeinen van Tour & Taxis'. De permanente expositie toont Romeinse vondsten uit de eerste eeuw van onze jaartelling die tijdens de graafwerkzaamheden voor de fundamenten van het gebouw in 2015 naar boven kwamen. Daar zijn kinderschoentjes bij en dakpannen waar dieren over liepen toen het cement lag te drogen.

Aan het begin van onze jaartelling dumpten de bewoners van een Romeinse villa, een groot landbouwbedrijf dat zich uitstrekte over de hoogtes van Lakenveld tot aan de Zenne, hun huishoudelijk afval, versleten voorwerpen, dierenbeenderen en bouwmaterialen … in de rivier!

archeologische vondsten Tour & Taxis

Dat scenario kon worden gereconstrueerd dankzij een archeologische noodopgraving tijdens de zomer van 2015 op de bouwwerf van het Herman Teirlinckgebouw op de site van Tour & Taxis. De interventie werd uitgevoerd door het Departement Archeologie van de Directie Cultureel Erfgoed van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in samenwerking met de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Ook archeologen van ons agentschap werkten eraan mee.

De vondsten kwamen aan het licht in een oude meander, die tot dan onbekend was, op een diepte van ongeveer 6 meter. Doordat het materiaal zich in een zuurstofarm milieu bevond, verkeerde het in een uitstekende staat van bewaring. De voorwerpen zijn opmerkelijk omdat ze aspecten illustreren van het dagelijks leven in de Romeinse periode (tweede helft 1ste eeuw – midden 3de eeuw na Chr.).

VRT-journalist Lucas Vanclooster kwam de tentoonstelling bekijken met archeoloog Jef Pinceel. Herbeluister het interview in De Ochtend op Radio 1 van zondag 16 juni (vanaf minuut 53).

Organisatie: Agentschap Onroerend Erfgoed en Agentschap Facilitair Bedrijf in samenwerking met de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Stedenbouw en Erfgoed (Urban.brussels) 
Concept: Departement Archeologie van de Directie Cultureel Erfgoed (Urban.brussels) en Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
Scenografie en design: Kaligram

Info tentoonstelling

Waar1ste verdieping Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel
Wanneer: maandag tot vrijdag, behalve op feestdagen, telkens van 8 tot 18 uur