De zorg- en motiveringsplicht voor administratieve overheden in een helder jasje

Inventaris

Regelmatig wordt er door een lokaal bestuur een vraag over gesteld over de zorg- en motiveringsplicht voor administratieve overheden. De toepassing ervan is niet altijd even duidelijk. De pagina hierover op onze website kende al verschillende versies en uitbreidingen, maar bleef nog te vaag.

Daarom namen we deze zomer die bewuste pagina's kritisch onder de loep. Dit resulteerde in enkele nieuwe webpagina’s waarin de juiste interpretatie zo helder en eenduidig mogelijk uitgelegd wordt. Wanneer geldt de zorg- en motiveringsplicht? Wat is de zorg- en motiveringsplicht? Wat bij beslissingen over vergunningsaanvragen van derden? Dit resulteerde in de volgende nieuwe rubrieken: