Decreet over Vlaamse erfgoednetwerken omgezet in de praktijk: Herita vzw krijgt als eerste erkenning

Regelgeving en beleid

Herita vzw is officieel erkend als eerste Vlaamse erfgoednetwerk, in toepassing van het decreet over Vlaamse erfgoednetwerken, en in die hoedanigheid gaat de nieuwe samenwerking vanaf 1 mei van start. Op deze manier wordt Herita meer dan ooit een belangrijke co-creatieve partner voor ons agentschap.

Een erkend erfgoednetwerk zorgt voor het beheer, de exploitatie en de ontsluiting van een netwerk van iconische, Vlaamse erfgoedlocaties. Die locaties moeten een toonbeeld zijn van erfgoedzorg, voorbeeldig onderhouden en gerestaureerd zijn, en een inspirerende bestemming of herbestemming hebben. 

Erfgoednetwerken vertellen via erfgoed, erfgoedzorg en ontwikkeling het verhaal van Vlaanderen, en leggen de brug tussen het verleden en de toekomst. Ze tonen vooral hoe Vlaanderen altijd al toonaangevend was en blijft. Vlaamse erfgoednetwerken zijn ook netwerken in de letterlijke zin van het woord: ze moeten verbindingen zoeken met gemeenschappen en partners. Erfgoed maakt immers altijd deel uit van een leefomgeving, en interactie met de gebruikers daarvan is cruciaal om er een begeesterende toekomst aan te geven. 

Co-creatieve partner in complexe situaties

Vlaamse erfgoednetwerken zijn belangrijke partners voor de Vlaamse overheid, omdat ze mee oplossingen kunnen helpen zoeken waar erfgoed uitdagingen stelt die de draagkracht van het lokale initiatief overstijgen. Het decreet over Vlaams erfgoednetwerken zorgt er namelijk voor dat de samenwerking tussen de administratie en erfgoednetwerken intenser wordt. Zo kunnen wij mee op het terrein stappen bij complexe erfgoedsites, dankzij onze nauwe samenwerking met deze co-creatieve partner. 

Lees meer over het decreet over Vlaamse erfgoednetwerken.