Definitieve goedkeuring Varenderfgoedbesluit

Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het besluit dat de uitvoering van het Varenderfgoeddecreet regelt.

Op 1 januari 2016 zal de nieuwe regelgeving in werking treden.