Digitaal Portfolio: Erfgoedbeheer in de kijker

Op 1 februari stellen we ons nieuw digitaal Portfolio aan jullie voor. Onder het motto ‘Erfgoedbeheer in de kijker’ bundelden we voorbeelden van kwaliteitsvol erfgoedbeheer, geïllustreerd met kleurrijke foto’s, in een makkelijk doorzoekbaar online portfolio.

Dagelijks adviseren onze erfgoedconsulenten talloze gemotiveerde eigenaars, bouwheren en hun ontwerpers, bij het maken van de juiste beheerkeuzes voor hun erfgoed. Zo’n samenwerking leidt vaak tot in het oog springende resultaten, nieuwe inzichten, en veel voldoening voor alle partijen achteraf. Wij vroeger aan onze consulenten, in het oosten, westen en daartussen, en in elke discipline, om enkele projecten te selecteren die ze recent begeleid hebben, en die ze beschouwen als een voorbeeld van kwaliteitsvol erfgoedbeheer.

Een klassieke gevelrestauratie, een prestigieuze herbestemming of het snoeien van een boom? Altijd worden, samen met de bouwheer, voor- en nadelen afgewogen, ten voordele van het erfgoed en met het oog op een duurzaam beheer. Onder het motto ‘Erfgoedbeheer in de kijker’ hebben we al deze keuzes voor u gebundeld in een makkelijk doorzoekbaar online portfolio, en geïllustreerd met kleurrijke foto’s.

Het overzicht op deze website is slechts een bloemlezing, een eerste greep uit honderden voorbeelden. Het is bedoeld voor erfgoedeigenaars, erfgoedprofessionals, ontwerpers en iedereen die interesse heeft in de omgang met erfgoed. De voorgestelde selectie zal de komende jaren permanent uitgebreid en vervolledigd worden, en zo een beeld geven van nieuwe mogelijkheden bij het beheer van beschermd erfgoed.

Ga rechtstreeks naar het Portfolio via https://portfolio.onroerenderfgoed.be , of klik op de Portfolioknop op www.onroerenderfgoed.be