Digitale ontsluiting van onze archeologische rapporten

Archeologie

De archeologische rapporten die de afgelopen jaren bij ons ingediend werden, kon je altijd al fysiek raadplegen in onze bibliotheek. Vanaf nu kan dat ook online. Wij zijn namelijk gestart met een grootschalige digitalisatiecampagne. De eerste 450 documenten zijn beschikbaar in ons Open Archief (OAR).

 

Archeologierapporten zijn documenten die je volgens het archeologiedecreet van 1993 verplicht moest indienen na een archeologische ingreep. Ze vormen een omvangrijke bron van kennis. Daarom startte het agentschap met een digitalisatiecampagne. We willen hiermee de archeologische praktijk in Vlaanderen een extra stimulans geven.

Op dit ogenblik kan je reeds 450 archeologische rapporten raadplegen. Ze documenteren onderzoek uit de periode 2008-2011. In de komende maanden volgen:    

  • de rapporten uit de periode 2012-2015
  • de rapporten uit de periode 2016-2018
  • de rapporten van vóór 2008
  • de rapporten over prospectieonderzoek

Je kan de rapporten op OAR terugvinden onder de reeks Rapporten Onroerend Erfgoed Vlaanderen (ROEV). Je kan zoeken op auteur, titel, jaar en reeks.

Sommige van deze rapporten bevatten uitgebreide bijlagen. Deze foto’s, autocadbestanden, gislagen, … kan je niet online raadplegen. Je kan ze wel opvragen in onze bibliotheek.