Een gebruiksvriendelijker premieloket

Premies en financiële steun

In het najaar van 2019 digitaliseerden we de laatste stappen in de aanvraagprocedure voor een erfgoedpremie (standaardprocedure). Dat betekent dat je het hele traject - van de aanvraag van een premie tot en met de uitbetaling – sindsdien digitaal kan doorlopen. Maar we merkten dat dit gebruiksvriendelijker kon, dat er nood was aan een verbeterde versie waarin alle stappen vlotter op elkaar aansluiten. Daarom ontwikkelden we een nieuwe, klantvriendelijkere versie van ons premieloket.

Wat zijn de belangrijkste verbeteringen?

Jouw persoonlijke overzichtspagina kreeg een frisse make-over. Je hebt nu een duidelijker overzicht van al je aanvragen en hun status. Bovendien kan je een nieuwe aanvraag voortaan baseren op een kopie van een vorige aanvraag. Omdat klanten vaak premies voor hetzelfde erfgoed aanvragen, bieden we de mogelijkheid om deze gegevens automatisch over te nemen. Zo maken we het invullen van een nieuwe premieaanvraag minder tijdsintensief en foutgevoelig. Handig toch!

afbeelding premieloket 1
afbeelding premieloket 2