Een nieuwe uitgave van het tijdschrift M&L

Het eerste M&L-nummer van 2017 rolde van de persen.

In dit nummer lees je alles over:

  • Het tracé en de rabotten van de Lieve (Frank Gelaude)
  • Het archief van de Parkabdij in Heverlee. Bron voor de studie van de glasramen van Jan De Caumont (Stefan van Lani en Leo Janssen)
  • Terug naar Hoegaarden. Een landschap in de leemstreek vijftien jaar na de ruilverkaveling (Roger Deneef)

Naar goede gewoonte bevat elke M&L ook een M&L-krant met besprekingen van nieuwe publicaties, tentoonstellingen en studiedagen.