Een visie voor historische landgoederen

De komende periode gaan we werken aan een onroerenderfgoedrichtplan voor historische landgoederen. Een onroerenderfgoedrichtplan is een vrij recent instrument waarmee we erfgoed willen behouden en ontwikkelen voor de toekomst. Na twee succesrijke voorgangers (een richtplan voor de mergelgroeven in Riemst en een richtplan voor de hoogstamboomgaarden in Haspengouw) starten we derde plan op. Vandaag, 5 november staat de kick-off van het nieuwe onroerenderfgoedrichtplan historische landgoederen op het programma. Met de kick-off willen we het project onder de aandacht brengen en het enthousiasme rond het thema aanwakkeren. Via (online) workshops – de eerste in een hele reeks – peilen we ook naar de verwachtingen die bij verschillende partners leven.

Ready, set, go!

Het onroerenderfgoedrichtplan historische landgoederen kreeg tijdens de zomer van 2020 groen licht van minister Matthias Diependaele. De ambitie bestaat erin om samen met de eigenaren van landhuizen en landgoederen op zoek te gaan naar oplossingen voor het beheer van dit bijzondere erfgoed. Daarnaast moet er ook beleidsdomein en – niveau overschrijdend gekeken worden.

De participatieve werkwijze, die eigen is aan de onroerenderfgoedrichtplannen, resulteert in een gedragen visie rond historische landgoederen. Die visie zal vertrekken vanuit de bestaande erfgoedwaarden, maar oog hebben voor noden en verwachtingen die op andere vlakken leven. Op basis daarvan kunnen dan concrete acties ondernomen worden, die het behoud en de verdere ontwikkeling van landgoederen waarborgen.

Focus op de regio Bulskampveld

Het onroerenderfgoedrichtplan historische landgoederen is een thematisch richtplan, dat oplossingen wil aanreiken die relevant zijn voor alle landgoederen in Vlaanderen. Toch concentreert het onroerenderfgoedrichtplan zich hoofdzakelijk op de regio Bulskampveld, gelegen tussen Brugge en Gent. Concreet bouwen we voort op de resultaten en het netwerk die binnen het gebied zijn opgebouwd in het kader van het Interreg-project Innocastle. Dit Europese project reikt een aantal suggesties aan voor toekomstig beleid, die binnen het onroerenderfgoedrichtplan verder zullen onderzocht en uitgewerkt worden.

Over het project Innocastle maakte de HOGENT-KASK een verhelderend filmpje.